Uudised – aprill 2024

Kehakaalu tõus suurendab diabeediga seotud tüsistuste riski teist tüüpi diabeediga patsientidel

Ida-Soome ülikoolis tehtud retrospektiivses e-haiguslugudel põhinenud vaatlusuuringus analüüsiti diabeediga seotud komplikatsioonide esinemise riski seoses kehamassiindeksi (KMI) muutustega teist tüüpi diabeediga (T2D) patsientidel.

Uuringusse kaasati 889 patsienti (keskmine vanus 62 aastat), kel oli aastatel 2011–2012 diagnoositud T2D. Neid jälgiti 8 aasta vältel, et leida seoseid KMI muutumise ning diabeediga seonduvate mikrovaskulaarsete tüsistuste (retinopaatia, neuropaatia, nefropaatia) ja makrovaskulaarsete tüsistuste (kardiovaskulaarne, tserebrovaskulaarne või perifeersete veresoonte haigus) vahel.

Vaatlusperioodi jooksul kujunesid mikrovaskulaarsed tüsistused 13%-l, makrovaskulaarsed tüsistused 21%-l, muud tüsistused 29%-l vaatlusalustest ning 20% patsientidest suri. Uuringusse kaasamisel ületas KMI väärtus enamikul patsientidest ülekaalulisusele/rasvumisele viitava väärtuse. Vaatlusperioodi jooksul 10%-l patsientidest KMI vähenes ja 3%-l suurenes. Võrreldes patsientidega, kel KMI püsis stabiilsena, oli patsientidel, kel KMI suurenes 2,5 korda, suurem mikrovaskulaarsete tüsistuste ja 2,5 korda suurem makrovaskulaarsete tüsistuste risk. Patsientidel, kel KMI oli vähenenud, ilmnes suurem üldsuremuse risk (ohusuhe HR 1,90).

Uuring kinnitab teist tüüpi diabeediga patsientide puhul tüsistuste kujunemise vältimiseks vajadust järjepidevalt kehakaalu jälgida ja eluviisi harjumusi korrigeerida.

Refereeritud

Wang Z, Lavikainen P, Wikström K, Laatikainen T. Trajectories of body mass index and risk for diabetes complications and all-cause mortality in finnish type 2 diabetes patients. Clin Epidemiol 2024;16:203–12.