Uudised – mai 2020

Kehakaalu tõus üle 5 kg alates 25. eluaastast seostub meestel suurenenud insuldiriskiga

Hinnanguliselt on 2 miljardit inimest maailmas ülekaalulised või rasvunud ning see on oluline kardiovaskulaarne riskitegur. Vähe on andmeid selle kohta, millisest eluetapist alates mõjutab kehakaalu tõus kardiovaskulaarset riski enamal määral.

Norra Oslo ülikooli uurijad jälgisid keskmiselt 30 aasta vältel 2014 meest, kes uuringugruppi arvates olid vanuses 40–59 eluaastat ja terved. Neilt küsiti andmeid kehakaalu muutuste kohta alates 25. eluaastast (kaalumuutus varajases elus) ning neil mõõdeti kehakaalu uuringugruppi arvamisest 7 aasta pärast (kaalumuutus keskeas). Kehakaalu muutuste põhjal jagati vaatlusalused 4 gruppi: kaalutõus 0–4,9 kg: kaalutõus 5–9,9 kg: kaalutõus üle 10 kg ning kaalulangus. Vaatlusperioodi vältel haigestus 316 meest (15,7%) insulti (neist 90,8% isheemilisse insulti) ning 1180 (58,6%) meest surid. Võrreldes meestega, kel varajases elus oli kehakaalu tõus kuni 5 kg, oli meestel, kel sel eluperioodi kaal tõusis üle 5 kg, oluliselt suurem insulti haigestumise risk (riskisuhe 1,46 kaalutõusu korral kuni 10 kg ning 1,39 kaalutõusul üle 10 kg). Ka kehakaalu languse korral varajasel eluperioodil suurenes insuldirisk (riskisuhe 1,46). Ka oli üldsuremuse näitaja suurem seoses kehakaalu tõusuga varajases eas. Kehakaalu muutused keskeas ei mõjutanud ei insuldi ega suremuse riski.

Uuringu tulemuste põhjal peavad autorid kardiovaskulaarse riski vähendamise eesmärgil vajalikuks rakendada tõhusaid kehakaalu reguleerivaid meetmeid juba kahekümnendates eluaastates meeste hulgas.

 

Refereeritud

Prestgaard E, Mariampillai J, Engeseth K et al. Change in body weight and long-term risk of stroke and death in healthy men. Stroke 2014;51:1435–41.