Uudised – september 2021

Kehakaaluneutraalne strateegia rasvumise ravis

Rasvumine ja ülekaal on tänapäeval tõsine rahvatervise probleem. Alates 1980. aastatest kuni tänapäevani on rasvunud isikute arv maailmas kahekordistunud ja see suundumus jätkub. Eksperthinnangu kohaselt on aastaks 2030 pooled USA elanikest rasvunud.

Samaaegselt rasvumise levikuga elanikkonnas püütakse leida viise ja võimalusi seda pidurdada. USA andmeil on ligi 70% rasvunuid püüdnud kehakaalu langetada. Rasvumise ravistrateegia ongi suunatud peamiselt kehakaalu langetamisele. Selleks rakendatakse erinevaid meetodeid: kalorivaene dieet, söögiisu vähendavad ravimid, rasvaimu, bariaatrilised operatsioonid. Tulemused on osutunud tagasihoidlikeks, sageli on peamiseks tulemuseks mitte püsivalt madalam kaal, vaid kehakaalu kõikumine, mis on omakorda suur terviserisk.

USA teadlased Glenn Gaesser Arizona ülikoolist ja Siddharta Agadi Virginia ülikoolist analüüsisid 225 eelretsenseeritud teadusajakirjas avaldatud uurimuse põhjal kaaluneutraalse strateegia efektiivsust rasvumise ravis. Selle strateegia fookus on suunatud rasvunud isiku kardiorespiratoorse treenituse ja füüsilise aktiivsuse suurendamisele. Rasvunu tervist mõjutavad peamiselt rasvumisega seonduvad kardiometaboolsed riskitegurid, mitte niivõrd kehakaal ise. Samas seondub rasvumisega vähene füüsiline aktiivsus ja kehv kardiorespiratoorne treenitus, mis on universaalne tervise riskitegur sõltumata kehakaalust.

Autorid rõhutavad rasvumise ravi kaaluneutraalse strateegia järgmisi eeliseid: 1) regulaarne treening ja füüsiline aktiivsus parandab kardiometaboolse riski olulisi markereid sõltumata kehakaalu muutustest; 2) regulaarne treening parandab kardiometaboolset tervist samaväärselt edukate kaalulangetamisprogrammidega; 3) regulaarne treening vähendab abdominaalset rasvumist samaväärselt kalorihulga piiramisest tuleneva kaalulangusega; 4) regulaarne treening vähendab rasvumisega kaasnevat surmariski samaväärselt kui kehakaalu langetamine.

Ilmselt on rasvumise raviks oluline rakendada nii kaalu langetavat kui kaaluneutraalset strateegiat patsiendi individuaalseid iseärasusi arvestades.

Refereeritud

Gaesser GA Angadi SS. Obesity treatment: Weight loss versus increasing fitness and physical activity for reducing health risks. iScience 2021, https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102995