Uudised – november 2022

Kehamassiindeks ja vere glükohemoglobiini sisaldus on pankreasevähi metaboolsed markerid

Pankreasevähk on esinemissageduselt kümnes pahaloomuline kasvaja. Hinnanguliselt diagnoositakse maailmas igal aastal pool miljonit uut pankreasevähi juhtu. Haigus kulgeb aeglaselt, väheste sümptomitega, mistõttu 80% juhtudest diagnoositakse hilinemisega, vähi metataseerumise staadiumis. Selles haiguse faasis on elulemus 90%-l juhtudest 9 kuud või vähem. Varajasem diagnoosimine võimaldaks ravitulemusi oluliselt parandada.

Ühendkuningriigi Surrey ja Oxfordi ülikooli teadlased jälgisid pankreasevähile iseloomulike sümptomite – kahakaalu languse ja vere suhkrusisalduse tõusu – ilmnemist seoses haiguse kuluga ajas.

Inglismaa 590 esmatasandi arstipraksise andmete põhjal aastatest 2007–2020 korraldati juhupõhine uuring, milles võrreldi 8777 pankreasevähi diagnoosiga patsiendi kehamassiindeksi (KMI) ja vere glükohemoglobiini (HBA1c) sisalduse dünaamikat ajas neile vanuse, soo ja diabeedi poolest vastava 34 979 kontrollgrupi isiku vastavate näitajatega.

Analüüsil selgus, et pankreasevähki haigestunutel esines oluline KMI langus juba 2 aasta jooksul enne vähi diagnoosi kinnitamist ning glükeeritud hemoglobiini HBA1c sisalduse suurenemine veres juba 3 aasta vältel enne vähi diagnoosimist. Pankreasevähki haigestumise šansisuhe (OR) KMI languse 1 kg/m2 kohta aastas oli 1,05 ning HBA1c näitaja suurenemise 1 mmol/mol kohta aastas 1,06. Vähi diagnoosimise ajaks oli patsientide KMI vähenenud aasta jooksul keskmiselt 3 ühiku võrra. KMI vähenemine diabeedihaigel viitas pankreasevähi suurenenud riskile võrreldes diabeeti mittepõdevate inimestega (OR 1,08) ning HBA1c sisalduse suurenemine on diabeeti mittepõdeval inimesel seotud diabeedihaigega võrreldes pankreasevähi suurema riskiga (OR vastavalt 1,11 vs. 1,04).

Autorite hinnangul on vaja regulaarselt hinnata KMI-d ja HBA1c sisaldust, et selgitada välja kõhunäärmevähi riskiga patsiendid, sest see võimaldaks haigust varem diagnoosida ja edukamalt ravida.

Refereeritud

Lemanska A, Price CA, Jeffreys N, et al. BMI and HbA1c are metabolic markers for pancreatic cancer: Matched case-control study using a UK primary care database. Plos One 2022:17:e0275369.