Uudised – mai 2022

Kellele soovitada aspiriini kardiovaskulaarhaiguste esmaseks ennetuseks?

USAs tegutsev ennetusmeetmete töörühm (USPSTF) avaldas 26. aprillil 2022 korrigeeritud soovitused väikeses annuses aspiriini kasutamise kohta kardiovaskulaarhaiguste (KVH) esmaseks ennetuseks.

Eelnevalt, 2016. aastal avaldatud materjalides soovitati KVH esmaseks ennetuseks kasutada aspiriini annuses 80–100 mg päevas 50–59 aasta vanustel isikutel, kel on 10% või suurem KVH kujunemise risk lähema 10 aasta jooksul ning kel ei ole suurenenud veritsusriski. Aspiriini soovitati 50–59aastastel isikutel kasutada ka kolorektaalvähi ennetuseks. Märgiti, et ei ole kindlalt tõestatud andmeid aspiriini tõhususest KVH ennetuses noorematel kui 50 aastat ja vanematel kui 70 aastat.

Viimaste aastate uuringud on näidanud, et väikeses annuses aspiriin on KVH esmases ennetuses vähese tõhususega. USPSTF 2022. aasta hinnangul võiks 40–59aastatele isikutele soovitada aspiriini KVH esmaseks ennetuseks vaid valitud juhtudel – siis, kui 10 aasta KVH risk on 10% või enam ja puudub veritsusrisk. Aspiriini tõhususest kolorektaalvähi ennetuses ei ole piisavalt tõendeid ja nimetatud näidustusel ei ole seda otstarbekas alustada. Isikutele vanuses 60 aastat ja enam ei ole KVH esmase ennetuse eesmärgil soovitatav alustada ravi aspiriiniga.

Väikeses doosis aspiriin on tõestatult tõhus KVH sekundaarses ennetuses patsientidele, kel on olnud kardiovaskulaarseid atakke.

Vajadust olla väikeses annuses aspiriini pikaaegsel tarvitamisel ettevaatlik kinnitab 14 juhuslikustatud uuringu metaanalüüs, kus analüüsiti kokku enam kui 300 000 patsiendi andmeid. Ilmnes, et aspiriini igapäevasel kasutamisel suureneb seedetrakti veritsuste risk 60% ning erinevat tüüpi ajuverejooksude risk 20–30% võrra.

Refereeritud

Mora S, Shufelt CL, Manson JE. Whom to treat for primary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease: the aspirin dilemma. JAMA Intern Med 2022, doi: 10.1001/jamainternmed.2022.1365.