Uudised – august 2021

Ketamiini antidepressiivse toime mehhanism on välja selgitatud

Ketamiin on veenisisesi manustatav narkootikum, millel on ka tõhus ja kiiresti saabuv antidepressiivne toime. USAs on ketamiini ninaspreid esketamiini (Spravato) lubatud kasutada ametliku näidustuseta (off label) ravimina depressiooni raviks. Kuna esketamiini kõrvaltoimena võivad esineda hallutsinatsioonid, derealisatsioon või teised analoogsed psüühikahäired, on esketamiini lubatud kasutada vaid arsti otsesel järelevalvel ja hilisemal jälgimisel. Eestis esketamiinil müügiluba ei ole. Juba esketamiini ühekordne doos vähendab kiiresti depressiooni sümptomeid ja kalduvust suitsiidile. Resistentse depressiooni korral manustatakse esketamiini annus kahel korral nädalas kuni 4 nädala vältel. Esialgsed ravitulemused on paljulubavad.

Selle aasta augusti alul avaldasid Stockholmi Karolinska Instituudi teadlased ketamiini antidepressiivse toime mehhanismi uuringute tulemused. Uuringutega rakukultuuridel ja hiirtel selgitati, et ketamiin vähendab ajus kiiret impulsside ülekannet tagavate AMPA (α-amino-3-hüdroksüül-5-metüül-4-isoksasool-propionaat) retseptorite aktiivsust postsünaptiliselt ning selle tulemusena vabanev neurotransmitter adenosiin pidurdab neurotransmitteri glutamaadi vabanemist presünaptiliselt. Glutamaat on aju ergutusvirgatsaine ja selle vabanemise blokeerimine pidurdab impulsside ülekannet ajus. Ketamiini antidepressiivse toime regulatsioon toimib seega tagasiside põhimõttel, mis selgitab ketamiini kiiret toimet.

Võrreldes seni kasutatud antidepressantidega (serotoniini ja noradrenaliini tagasiside inhibiitorid) on ketamiin teistsuguse toimemehhanismiga. Uuringu autorid loodavad, et tundes ketamiini antidepressiivse toime mehhanismi, on võimalik välja töötada tõhus antidepressiivse toimega ravim, millel ei ole häirivaid kõrvaltoimeid.

Refereeritud

Lazarevic V, Yang Y, Flais I, Svenningson P. Ketamine decreases neuronally released glutamate via retrograde stimulation of adenoside A1 receptors Molecular Psychiatry 2021, https://doi.org/10.1038/s41380-021-01246-3.