Uudised – november 2018

Kirurgilised protseduurid ja üldanesteesia varajases lapseeas ei mõju negatiivselt lapse arengule

Kirjanduses on andmeid, et valulikud kirurgilised protseduurid lapseeas ja üldanesteetikumid võivad kahjustada lapse arenevat aju ja seega ka lapse arengut. Vähe on seda probleemi käsitlevaid kliinilisi uuringud. Kanada teadlased uurisid operatiivse vahelesegamise ja üldanesteesia mõju koolieelses eas laste arengule kaksikute näitel.

Vaatluse all oli 10 897 kaksikutepaari, 21 794 last keskmises vanuses 5,7 eluaastat, neist 53,8% olid tütarlapsed. Lastest 14,1% opereeriti üldnarkoosis, enamik neist olid vanuses 2 aastat või vanemad (367 kaksikutepaaris opereeriti mõlemat ja 2340 paaris üht last). Operatsioonidest 33,6% tehti suuõõne ja neelu arenguhäirete korral, 38% kõrva- ja mastoidrakustiku haiguste, 15% poiste suguelundite arenguhäirete korral, teistel näidustustel harvemini. Laste arengutaset hinnati kooli astumisel õpetaja täidetud küsimustiku alusel. Küsimustikus hinnati laste võimekust viies kategoorias: kõne areng ja kognitiivne võimekus; füüsiline tervis ja heaolu; sotsiaalsed teadmised ning oskused; emotsionaalne tervis; suhtlemisoskus ning üldised teadmised.

Analüüsides küsitluses antud hinnangute tulemusi oli nii opereeritud kui ka opereerimata lastele antud hinnang kõigis oskuste ja võimete kategooriates praktiliselt ühesugune (riskisuhe 0,90–0,98).

Uuringust tuleneb, et ei operatiivne vahelesegamine ega üldanesteesia varajases lapseeas ei kahjusta lapse edasist arengut.

 

Refereeritud

O’Leary JD, Janus M, Duku E, et al. Influence of surgical procedures and general anesthesia on child development before primary school entry among matched sibling pairs. JAMA Pediatr doi:10.1001/jamapediatrics.2018.3662