Uudised – märts 2022

Kiudainerikast toitu söövatel inimestel on vanemas eas väiksem dementsuse risk

Viimastel aastatel on paljudes uurimustes vaadeldud soole mikrobioomi mõju aju plastilisusele ja kognitiivsetele funktsioonidele. Kinnitust on leidnud aju-soole telje hüpotees, soole mikrofloora ja aju vastastikune mõju. Teadaolevalt ei allu toidus sisalduvad kiudained maos ja peensooles leiduvate seedefermentide toimele ning need lagundatakse jämesooles soolemikroobide poolt. Uuringutes katseloomadega on näidatud, et toidu kiudained mõjutavad soole mikrobioomi koosseisu. Rohkelt kiudaineid sisaldava dieedi korral leidub sooles arvukalt Bacterioides’e perekonna mikroobe. Selle perekonna mikroobide esinemisel sooles pidurdub katsealustel hiirtel vananemisega seonduv neuroinflammatsioon. Loomkatsetes on ilmnenud lahustuvate kiudainete, mida leidub rohkelt kartulis, puu- ja köögiviljades, neuroprotektiivne toime. Peamiselt teraviljades sisalduvad mittelahustuvad kiudained ei mõjuta soole mikrobioomi koosseisu.

Jaapanis korraldatud uuringus osales 3739 inimest vanuses 40–65 eluaastat, kes täitsid aastatel 1985–1999 küsimustiku oma 24 tunni jooksul tarbitud toiduainete kohta ning keskmiselt 19,7 aasta jooksul (1999–2020) läbisid nad iga-aastase tervisekontrolli, kus fookuses oli kõrvalist abi vajava dementsuse esinemine.

Vaatlusperioodi vältel kujunes 670 vaatlusalusel raske dementsuse sündroom. Andmete analüüsil ilmnes, et dementsuse kujunemise risk oli lineaarselt seonduv kiudainete, eriti lahustuvate kiudainete sisaldusega toidus. Suurema kiudainesisaldusega toidu tarbijatel oli väiksem dementsuse kujunemise risk.

Autorite hinnangul ei saa uuringu põhjal järeldada, et toidu kiudainesisalduse ja dementsuse riski vaheline statistiline seos on ka põhjuslik seos. Võimalik, et vähese kiudainesisalduse korral vallanduvad mitmed neurodegeneratsioonile viivad tegurid. Teisalt on võimalik, et rohke kiudainesisalduse korral toidus on väiksem ülekaalulisuse, arteriaalse hüpertensiooni, diabeedi ja düslipideemia kujunemise risk. Loetletud tegurid omakorda suurendavad dementsuse riski.

Refereeritud

Yasgur BS. Dietary fiber tied to lower dementia risk. Medscape 2022, https://www.medscape.com/viewarticle/969760

Yamagishi K, Maruyama K, Ikeda A et al. Dietary fiber intake and risk of incident disabling dementia: the Circulatory Risk in Communities Study. Nutr Neurosci 2022;1-8. Doi: 10.1080/1028415X.2022.2027592. Online ahead of print.