Uudised – mai 2021

Kliiniliste uuringute faasis on tõhus malaariavaktsiin

WHO andmeil põdes 2020. aastal malaariat 229 miljonit inimest ning igal aastal nõuab see haigus 400 000 inimelu. Kaks kolmandikku malaariaohvritest moodustavad Aafrikas elavad väikelapsed. Seniajani ei ole õnnestunud välja töötada efektiivset malaariavastast vaktsiini.

Ajakirjas The Lancet avaldati 20. aprillil 2021 preprindina Ühendkuningriigi Oxfordi ülikoolis rahvusvahelise teadlaste grupi loodud malaariavaktsiini kandidaadi R21 teise faasi kliiniliste uuringute tulemused. Prekliinilistes uuringutes ilmnes, et kui pre-erütrotsüütsele malaariavaktsiini kandidaadile R21 lisati saponiinil põhinevat abiainet (adjuvanti MM), suurenes adjuvandiga MM vaktsiini R21 kaitsev toime. Esmastes kliinilistes katsetes oli adjuvandiga MM vaktsiin R21 ohutu, hästi talutav ja põhjustas malaariaspetsiifiliste antikehade teket.

Teise faasi uuringusse kaasati Aafrikas Purkina Fasos Nanoro piirkonnas 450 last vanuses 5–17 kuud. Vaatlusalused juhuslikustati kolme ravirühma: vaktsiin väikses annuses adjuvandiga (5 µg R21 ja 25 µg MM); vaktsiin suures annuses adjuvandiga (5 µg R21 ja 50 µg MM) ning kontrollrühm, kellele manustati marutaudivaktsiini. Vaktsiini manustati kolmel korral iga 4 nädala järel ning viimane annus 12. kuul.

Lastest, kes said vaktsiini suuremas doosis adjuvandiga, haigestus malaariasse 26% ja väiksemas annuses adjuvandiga vaktsineeritud lastest 29,5%. Kontrollrühma lastest haigestus 71,2%. Adjuvandi mõlema annuse korral oli vaktsiini efektiivsus 77% ka aasta möödudes. Lastel, kellel kasutati vaktsiini R21 koos adjuvandiga MM, leiti veres kõrge antikehade tiiter 28. päeval pärast 3. vaktsiiniannust ja see jäi samale tasemale pärast 4. annuse manustamist aasta hiljem.

WHO on seadnud eesmärgiks 75% efektiivsusega malaariavaktsiini loomise aastaks 2030. Juba käesoleval aastal algavad MM-adjuvandiga vaktsiini R21 kolmanda faasi kliinilised uuringud, mis võivad kinnitada, et tõhus malaariavaktsiin on valminud loodetust varem.

Refereeritud

Datoo MS, Natama HM, Somé A, et al. High efficacy of a low dose candidate malaria vaccine, R21 in 1 Adjuvant Matrix-M™, with seasonal administration to children in Burkina Faso. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3830681.