Uudised – november 2017

Kodade fibrillatsiooni esinemine on meestel ja naistel ühesugune, kuid naistel kujuneb see välja hilisemas elueas kui meestel

Ajakirjas Circulation avaldati hiljuti Euroopa kardiovaskulaarse riski hindamise uuringu BiomarCaRe tulemused. Uuring põhineb nelja Euroopa populatsiooniuuringu tulemustel. Kokku oli vaatluse all 79 793 isikut keskmises vanuses 46,9 eluaastat, kel uuringusse kaasamise ajal ei esinenud kodade fibrillatsiooni (KF). Keskmiselt 12,6-aastase jälgimisperioodi vältel registreeriti neil KF-i kujunemine, suremus ja püüti välja selgitada KF-i kujunemise riskitegureid.

4,4%-l naistest ja 6,4%-l meestest kujunes jälgimisperioodi vältel välja KF. KF-i väljakujunemise kumulatiivne risk oli meestel pärast 50. ja naistel pärast 60. eluaastat. Sealjuures oli eluaegne KF kujunemise risk meestel ja naistel ühesugune – 30%. KF-iga haigetel oli 3,5 korda suurem surma risk võrreldes isikutega, kel polnud KF-i. Peamine KF-i riskitegur oli liigne kehakaal – 20%-l juhtudest. Kolesterooli kõrge tase osutus samuti KF-i oluliseks riskiteguriks. Osutus, et liigne kehakaal oli tõsisemaks KF-i riskiteguriks meestel ja vere kolesteroolitaseme tõus naistel.

Kokkuvõtteks: nii meestel kui ka naistel on eluaegne KF-i kujunemise risk suur ja see on seotud märkimisväärse suremusega.

 

Refereeritud

Magnussen C, Niiranen TJ, Ojeda FM, et al. Sex differences and similarities in atrial fibrillation epidemiology, risk factors, and mortality in community cohorts: results from the BiomarCaRE Consortium (Biomarker for Cardiovascular Risk Assessment in Europe). Circulation 2017;CIRCULATIONAHA.117.028981.