Uudised – aprill 2022

Kohvijoomine mõjub soodsalt südame tervisele

Infoportaal MedicalXpress refereeris 24. märtsil 2022 Ameerika kardioloogide kolleegiumi ACC (American College of Cardiology) eelteadet kolme 2.–4. aprillil 2022 peetaval ACC 71. aastakonverentsil esitatava uurimuse tulemustest.

Austraalias Melbourne’is tehtud uurimustes analüüsiti Ühendkuningriigi biopanga materjalide põhjal kohvijoomise mõju erinevate südamehaiguste tekkele, nende kulule ja kardiaalsele suremusele. Analüüsiti kokku üle poole miljoni inimese terviseandmeid, uurimisalused täitsid küsimustiku kohvi tarvitamise hajumuste kohta.

Uuringus, kus osales 382 535 isikut, kel uuringusse arvamise ajal ei esinenud kardiovaskulaarseid häireid, ilmnes, et 10-aastase jälgimisperioodi vältel oli neil, kes tarvitasid kohvi 2–3 tassi päevas, mittetarvitajatega võrreldes 10–15% võrra väiksem koronaarhaiguse, südamepuudulikkuse, rütmihäirete ja kardiaalse surma tekke risk. Kohvi hulga ja kardiaalsete häirete tekke risk oli U-kujulises seoses, parim tulemus oli 2–3 tassi tarvitamise korral, sellest enama või vähema hulga kohvi toime oli väiksem.

Uuringus, kus osales 34 279 mõne kardiovaskulaarse häirega isikut, selgus, et päevas 2–3 tassi kohvi joojate hulgas oli suremus väiksem kui neil, kes kohvi ei tarvitanud. Näiteks oli kodade virvendusarütmiaga patsientide seas surma risk 20% võrra väiksem kui kohvi mittetarvitanud inimeste rühmas.

Kolmandas uuringus selgus, et kofeiinivaba kohv ei vähendanud arütmiate tekke riski võrreldes naturaalse kohviga, kuid vähendas teiste kardiovaskulaarsete haiguste tekke riski. Autorite hinnangul ei ole kohvi soodus efekt seotud vaid kofeiini mõjuga, kohviubades sisaldub üle 100 bioaktiivse komponendi, millel on samuti soodus toime kardiovaskulaarsele süsteemile.

Allikas

https://medicalxpress.com/news/2022-03-good-news-coffee-lovers-daily.html