Uudised – veebruar 2017

Kõige sagedasemad kardiovaskulaarsete haiguste riskitegurid ei suurenda venoosse trombemboolia kujunemise riski

Hinnanguliselt haigestub USA-s ja Euroopa Liidus üle poole miljoni inimese mõnda venoosse trombemboolia (VTE) vormi. Neist tõsisema kuluga on alajäsemete süvaveenide tromboos (SVT) ja kopsuarteri trombemboolia (KATE), mispuhul ligi pooltel juhtudel kaasnevad pikaaegsed komplikatsioonid. VTE kujunemist soodustavad tegurid on immobilisatsioon, operatiivne vahelesegamine ja vähktõbi.

Teadaolevalt on arteriaalse trombemboolia tuntud riskitegurid arteriaalne hüpertensioon, hüperlipideemia, diabeet ja suitsetamine. Kirjanduses on vastukäivad andmed selle kohta, mil määral eespool kirjeldatud riskitegurid soodustavad VTE kujunemist. Hollandi, Norra ja USA ülikoolide teadlaste ühistöös uuriti prospektivselt 244 865 osavõtjaga uurimisaluste grupis VTE kujunemise seost tuntud kardiovaskulaarsete riskitegurite esinemisega. Kokku esines VTE 4910 uurimisalusel. Andmete analüüsil ei ilmnenud statistiliselt usaldusväärset seost VTE kujunemise ja arteriaalse hüpertensiooni, diabeedi ega hüperlipideemia esinemise vahel. Suitsetamine oli aga VTE teket soodustav tegur samaväärselt teiste teguritega. Arteriaalse hüpertensiooniga haigetel oli VTE kujunemise risk mõnevõrra väiksem.

 

Refereeritud

Mahmoodi BK, Cushman M, Næss AI, et al. Association of traditional cardiovascular risk factors with venous thromboembolism: an individual participant data meta-analysis of prospective studies. Circulation 2017;135:7–16.