Uudised – mai 2024

Kolhitsiin annuses 0,5 mg päevas on efektiivne ja ohutu ravim kardiovaskulaarsete atakkide teiseseks ennetuseks

USA toidu- ja ravimiamet kinnitas hiljuti soovituse kasutada kolhitsiini annuses 0,5 mg südameinfarkti, isheemilise insuldi ning müokardi revaskulariseerivate sekkumiste vajaduse teiseseks ennetuseks. Soovitus põhineb kahel mahukal juhuslikustatud topeltpimedal platseebokontrollitud uuringul LoDoCo 2 ja COLCOT. Kokku üle 10 000 vaatlusalusega uuringutel selgitati põletikuvastase ravimi kolhitsiini annuses 0,5 mg tõhusust ja ohutust müokardi infarkti, insuldi ja kardiovaskulaarse surma riski vähendamisel. Jälgimisperiood oli keskmiselt 3,5 aastat. Kliiniliselt stabiilsetel ateroskleroosiga patsientidel vähendas kolhitsiini tarvitamine jälgitud kardiovaskulaarsete häirete riski 31% ja hiljuti põetud müokardi infarkti järgse surma, reinfarkti või insuldi riski 23% võrra.

USA ja Iisraeli teadlaste koostöös valminud viimase 20 aasta jooksul kolhitsiini ohtlike kõrvaltoimete kohta avaldatud artiklite metaanalüüsil kinnitus, et kolhitsiin väikeses doosis – 0,5 mg – ei põhjusta ka pikemaajalisel kasutamisel neeru või maksa talitlushäireid, kognitiivseid ega hüübimishäireid, ei halvenda haavade paranemist, ei mõjuta kantserogeneesi, fertiilsust, raseduse kulgu ega suurenda suremust. Neeru või maksa talitlushäiretega patsientidele, kel glomerulaarfiltratsiooni kiirus on alla 45 mL/min/1,73m2 või kreatiniinitase või alaniini aminotransfreraasi tase veres üle 3 korra referentsväärtusest kõrgem, kolhitsiinravi ei soovitata. Samuti ei ole soovitatav kasutada kolhitsiini koos klaritromütsiini, ketokonasooli, tsüklosporiinide, flukonasooli või ritonaviiriga.

Refereeritud

Nidorf SM, Ben-Chetrit E, Ridker PM. Low-dose colchicine for atherosclerosis: long-term safety. Eur Heart J 2024;45:1596–601.