Uudised – aprill 2023

Kolm erineva klassi ravimit on optimaalne strateegia kardiovaskulaarseks ennetusraviks 2. tüüpi diabeedi korral

Uuringutega on kinnitatud, et aterosklerootiliste kardiovaskulaarste haiguste ennetuse optimaalne raviskeem teist tüüpi diabeediga haigetele koosneb kolme erineva ravimirühma ravimeist: 1) statiin suures annuses; 2) angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitor või angiotensiin II retseptori blokaator (ARB) ja 3) diabeediravimid naatriumi-glükoosi kotransporter 2 (SGLT2) inhibiitor ja/või glükagoonisarnase peptiid-1 retseptori agonist (GLP-1RAs). USA ekspertide hinnangul on see skeem kliinilises praktikas siiski alakasutatud.

USA Duke’i ülikooli teadlaste initsiatiivil korraldatud uuringus osales 43 kardioloogiakliinikut kogu riigist. Uuringusse kaasati 1049 teist tüüpi diabeediga patsienti (keskmine vanus 70 eluaastat, 32,3% olid naised), kel rakendati kardiovaskulaarset ennetusravi. Raviasutused juhuslikustati 2 rühma: 20 sekkumisega uuringukliinikut kokku 459 patsiendiga, kus kardioloogi, endokrinoloogi ja esmatasandi arsti koostöös oli eesmärk optimaalse kolme kirjeldatud ravimirühmaga raviskeemi kasutamine, ja 23 „tavalise ravi“ kliinikut 590 patsiendiga, kus raviti igas asutuses kujunenud tava järgi. Patsiente jälgiti ühe aasta vältel.

Jälgimisperioodi lõpuks oli 37,9%-le uurimisrühma patsientidest ordineeritud ravi kolme kirjeldatud ravimiga, tavalise ravi rühma patsientidest sai ravi selle strateegia kohaselt vaid 14,5%. Kardiovaskulaarsete riskitegurite dünaamikas erinevate ravistrateegiate korral erinevusi ei täheldatud. Raskeid kardiovaskulaarseid tüsistusi (kardiovaskulaarne surm, südameinfarkt, südamepuudulikkus, erakorraline revaskulariseerimise vajadus) esines 23-l (5%) uuringurühma patsientidest ja 40-l (6,8%) tavalise ravi rühma patsientidest.

Uuring kinnitab erinevate spetsialistide koostöö vajadust, et tagada optimaalse kardiovaskulaarse ennetusstrateegia rakendamine teist tüüpi diabeediga patsientidele. Uuringu tulemused kanti ette 4.–6. märtsil 2023 USAs New Orleansis toimunud kardioloogia maailmakongressil ja avaldati Ameerika Meditsiiniassotsiatsiooni ajakirjas (JAMA).

Refereeritud

Pagidipati NJ, Nelson AJ, Kaltenbach LA, et al. Coordinated care to optimize cardiovascular preventive therapies in type 2 diabetes: a randomized clinical trial. JAMA 2023;329:1261–70.