Uudised – aprill 2021

Kolmandikul COVID-19 põdenud patsientidest ilmnevad 6 kuu jooksul pärast haigestumist närvisüsteemi kahjustusele viitavad kliinilised nähud

Oxfordi ülikooli teadlaste rühm analüüsis elektrooniliste haiguslugude võrgustikus The TriNetX Analytics Network (hõlmab enam kui 81 miljonit patsienti) salvestatud 236 379 COVID-19 läbi põdenud patsiendi andmeid närvisüsteemi seisundi kohta kuue kuu jooksul pärast haigestumist.

Hinnati järgmiste neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete esinemissagedust: aju hemorraagia; isheemiline insult; parkinsonism; Guillain-Barré sündroom; närvi-, närvijuurte- ja närvipõimikute kahjustus; neuromuskulaarsed haigused; entsefaliit; dementsus; psühhootilised, meeleolu- ja ärevushäired; narkootikumide kasutamine ja unetus.

Ilmnes, et 33,62%-l uuritutest ilmnesid 6 kuu jooksul pärast COVID-19-sse haigestumist mõned loetletud närvisüsteemi talitluse häiretest, kusjuures 12,84% said vastava diagnoosi esmakordselt. Loetletud häirete esinemissagedus sõltus COVID-19 kliiniliste nähtude raskusest. Nii oli intensiivravil olnud patsientidel vastav näitaja 46,42%, esmakordselt diagnoosituna 25,79%. Üksikutest diagnoosidest esines näiteks ajuhemorraagia 0,3%-l ja psühhoos 0,9%-l hospitaliseerimist mittevajanud patsientidest, intensiivravil olnud patsientidest esinesid need haigusnähud vastavalt 2,7%-l ja 2,8%-l.

Nagu neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete esinemissagedus, nii oli ka riskisageduste suhe suurem patsientidel, kel oli raskem COVID-19. See oli intensiivravil olnutel võrreldes nendega, kes intensiivravi ei saanud, kokku kõigi diagnoositud häirete osas 1,58 ja kõigi esmakordsete diagnooside võrdluses 2,87. Konkreetsetest ajukahjustuse vormidest oli COVID-19 põdemise järgselt suurem risk ajuhemorraagia, isheemilise insuldi või dementsuse kujunemiseks.

Üheks kontrollkohordiks olid grippi haigestunud. Võrreldes gripi põdemise järgse seisundiga on uuringu andmeil neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete kujunemise risk COVID-19 põdenutel 44% võrra suurem.

Uuringu andmed kinnitavad vajadust jälgida hospitaliseeritud, eriti intensiivravil olnud COVID-19 patsiente närvisüsteemi kahjustusele viitavate nähtude osas pärast paranemist pikema aja vältel. Ilmselt kahjustab COVID-19-infektsioon närvisüsteemi viiruse otsese invasiooni, vere hüperkoagulatsiooni ja organismi immuunvastuse iseärasuste tõttu.

Refereeritud

Taquet M, Geddes JR, Husain M, Luciano S, Harrison PJ. 6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records. Lancet Psychiatry 2021;5:416–27.