Uudised – november 2023

Kolmandikul meestest ja naistest esinevad aterosklerootilised muutused veresoontes juba keskeas

Ateroskleroos on süsteemne haigus, mis hakkab arenema juba noores eas ja kulgeb esialgu sümptomiteta. Hispaanias korraldatud varajase subkliinilise ateroskleroosi progresseerumise programmi (PESA) raames uuriti subkliinilise ateroskleroosi progresseerumist ja taandumist soodustavaid tegureid kliiniliselt tervetel keskealistel vabatahtlikel.

Uuringusse kaasati 3471 isikut vanuses 40–55 a (37% olid naised), kellele uuringusse kaasamisel ning 3 ja 6 aasta möödudes tehti mõlemapoolne unearteri ja reiearteri 3-dimensiooniline ultraheliuuring hindamaks aterosklerootilise naastude olemasolu ja nende üldist mahtu (mm3). Osavõtjad läbisid kliinilise ja laboratoorse uurimisprogrammi ning täitsid küsimustiku oma harjumuste ja eluviisi kohta.

Kuue aasta möödudes ilmnes 1529-st isikust, kel uuringusse kaasamisel olid juba veresoontes aterosklerootilised muutused, 34%-l naastude mahu suurenemine – ateroskleroosi progresseerumine. Sama aja möödudes tuvastati 1942-st vaatlusalusest, kel uuringu alguses aterosklerootilisi muutusi ei ilmnenud, 31%-l uuritud veresoontes aterosklerootilised naastud. Kõik vaatlusalused olid vaevusteta ka 6 aasta möödudes. Aterosklerootilised muutused olid 6 aastaga taandunud (mahult vähenenud) 8%-l uuritutest. Olulisemad ateroskleroosi teket ja progresseerumist soodustavad tegurid olid kõrge vere LDL-kolesterooli tase, kõrge vererõhk, suitsetamine, kõrgem iga ja meessugu. Sealjuures soodustasid düslipideemia ja hüpertensioon ateroskleroosi arengut eelkõige nooremaealistel ja suitsetamine hilisemas keskeas isikutel. Ateroskleroosi nähud olid taandumistendentsiga eelkõige naistel ja nooremaealistel isikutel, mittesuitsetajatel ja isikutel, kel olid veres madalamad LDL-kolesterooli ja fibrinogeeni väärtused.

Uuring kinnitab, et kardiovaskulaarsete haiguste ennetuse eesmärgil tuleb hoolikalt jälgida ja korrigeerida üldtuntud kardiovaskulaarseid riskitegureid juba noorest täiskasvanueast alates.

Refereeritud

Mendieta G, Pocock S, Mass V, et al. Determinants of progression and regression of subclinical atherosclerosis over 6 years. J Am Coll Cardiol 2023;22:2069–83.