Uudised – august 2022

Kombineeritud ravi esetimiibi ja statiiniga on tõhus LDL-kolestrooli langetamiseks aterosklerootilise kardiovaskulaarhaigusega patsientidel

Suurtes annustes statiinravi alternatiiviks vere LDL-kolesterooli taseme korrigeerimisel on kombineeritud ravi esetimiibi ja statiiniga tavaannustes. Vähe on andmeid selle ravikombinatsiooni tõhususest pikema aja vältel.

Lõuna-Koreas korraldatud uuringus juhuslikustati aterosklerootilise kardiovaskulaarhaigusega uurimisalused 2 rühma: kombineeritud ravi rühm – 1894 patsienti, kellele ordineeriti rosuvastatiini 10 mg ja esetimiibi 10 mg – ning suures annuses statiinravi rühm – 1886 patsienti, kellele ordineeriti rosuvastatiini 20 mg. Vaatlusperiood oli 3 aastat, mille vältel jälgiti uurimisalustel vere LDL-kolesterooli sisaldust ning haiguse tüsistuste esinemist: letaalne lõpe, raske kardiaalne tüsistus või mitteletaalne insult.

Jälgimisperioodi vältel registreeriti tüsistusi 9,1%-l kombineeritud ravi rühma ning 9,9%-l suures annuses statiinravi rühma patsientidest. Vere LDL-kolesterooli eesmärkväärtus – 70 mg/dL ehk 1,8 mmol/L – saavutati kombineeritud ravi rühmas erinevatel aastatel vastavalt 73%, 75% ja 72% patsientidest, suures annuses statiinravi rühma patsientidel vastavalt 55%, 60% ja 58%. Ravi katkestas või pidi ordineeritud ravimite annuseid vähendama 4,8% kombineeritud ravi ja 8,2% suures annuses statiinravi saanud patsientidest.

Uuring kinnitab, et kombineeritud ravi tavaannuses esetimiibi ja statiiniga pikema aja vältel vere LDL-kolesterooli taseme korrigeerimiseks aterosklerootilise kardiovaskulaarhaigusega patsientidel ei ole vähem tõhus ja on paremini talutav kui monoteraapia suures annuses statiiniga.

 

Refereeritud

Kim K-B, Hong S-J, Lee YJ et al. Long-term efficacy and safety of moderate-intensity statin with ezetimibe combination therapy versus high-intensity statin monotherapy in patients with atherosclerotic cardiovascular disease (RACING): a randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet 2022;10349:380–90.