Uudised – detsember 2023

Kompuutertoograafilisel uuringul saadav kiirguskoormus suurendab lastel ja noortel leukeemia riski

Euroopas tehakse kompuutertomograafiline (KT) uuring aastas enam kui miljonile lapsele. Ühel KT-uuringu seansil saadavat kiirguskoormust (keskmiselt 8 mGy) peetakse väikeseks, kuid vähe on andmeid sellel tasemel kiirguse kantserogeense toime kohta lastele, teismelistele ja noortele täiskasvanutele.

Belgia, Taani, Hollandi, Saksamaa, Norra, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriigi teadlaste ühistöös valminud uurimuses EPI-CT vaadeldi enne 22. eluaastat KT-uuringul saadud kiirguskoormuse seost leukeemia kujunemise riskiga. Vaatluse all oli kokku 876 711 isikut, kellele oli enne 22. eluaastat tehtud KT-uuring. Iga uurimisaluse kohta oli tehtud keskmiselt 1,46 KT-seanssi. Keskmiselt 7–8 aastat väldanud jälgimisperioodi vältel registreeriti 578 lümfoidleukeemia ja 203 müeloidleukeemia juhtu.

Leukeemiasse haigestumine oli otseses seosed KT-uuringul saadud kiirgusdoosiga. Tulemuste analüüsil ilmnes, et tänapäeval tavaline KT-uuringul saadud kiirgusdoos (8 mGy) suurendab leukeemiasse haigestumise riski 16% võrra. Seega haigestub tavalise kiirguskoormusega KT-seansi järel 10 000 uuritust leukeemiasse 1 või 2 last või noorukit.

Uuring kinnitab, et ka KT-uuringul saadav väike kiirguskoormus suurendab lastel ja noorukitel leukeemia riski. Noores eas patsientide puhul tuleb hoolikalt kaaluda KT-uuringu näidustusi ja teiste visualiseerimismeetodite kasutamise võimalusi diagnoosi täpsustamiseks.

Refereeritud

De Basea Gomez MB, Thierry-Chef I, Harbron R, et al. Risk of hematological malignancies from CT radiation exposure in children, adolescents and young adults. Nat Med 2023, https://doi.org/10.1038/s41591-023-02620-0.