Uudised – märts 2020

Kookosõli kasutamine ei paranda vere lipiidide profiili ega vähenda kardiovaskulaarset riski

Viimastel aastatel on üha populaarsemaks muutunud kookosõli kasutamine toiduks ja kosmeetilistel eesmärkidel. Kuigi kookosõli sisaldab suures hulgas küllastamata rasvhappeid, on arvamusi, et kookosõli imendub kiiresti seedetraktist ning metaboliseerub kiiresti ega osale kolesterooli sünteesis.

Singapuri ja USA uurijate ühistöös analüüsiti kookosõli kasutamise seoseid vere lipiidide sisalduse ning teiste kardiovaskulaarsete riskiteguritega. Järeldused tuginesid 16 artikli materjalidele, mis olid avaldatud rahvusvahelistes andmebaasides ja mis hõlmasid kokku 730 vaatlusalust. Neis artiklites oli käsitletud seoseid kookosõli kasutamise ja vere üldkolesterooli, LDL-kolesterooli ning HDL-kolesterooli sisalduse vahel. Peale selle analüüsiti 8 artikli materjale kookosõli kasutamise ja kehakaalu seostest, 5 artikli materjale keha rasvaprotsendi, 4 artikli materjale vöö ümbermõõdu ning 5 artikli materjale vere C-reaktiivse valgu sisalduse ja kookosõli kasutamise seostest.

Ilmnes, et kookosõli kasutajatel olid võrreldes teiste mittetroopiliste taimeõlide kasutajatega vere üldkolesterooli, LDL-kolesterooli ja ka HDL-kolesterooli väärtused tunduvalt suuremad. Samas ei erinenud erinevate taimeõlide kasutajate vöö ümbermõõdu, keha rasvaprotsendi, vere C-reaktiivse valgu ega vere paastuglükoosi väärtused.

Autorid järeldasid, et kookosõli kasutamine soodustab vere kolesterooli- ja LDL-kolesterooli sisalduse suurenemist. Sama ei vähenda selle kasutamine, võrreldes teiste taimeõlidega, soodsamalt teiste kardiovaskulaarsete riskitegurite kujunemist. Kookosõli kasutamine ei vähenda kardiovaskulaarset riski, sel ei ole arvestatavaid tervist parandavaid omadusi.

Refereeritud

Neelakantan N, Seah JYH, van Dam RM. The effect of coconut oil consumption on cardiovascular risk factors: a systematic review and meta-analysis of clinical trials. Circulation 2020;141:803–14.