Uudised – oktoober 2015

Koostame Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ajalugu tutvustavat raamatut

Tähistame 25. tegutsemisaastat, mille raames on koostamisel EAÜSi ajalugu tutvustav raamat. Sellega seoses ootame nii endistelt kui praegustelt liikmetelt sisendit materjalide näol, mida raamatus kasutada ning mis ei tohiks unustustehõlma vajuda.

raamat

 

Katrin Köbas
Pressiesindaja
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts