Uudised – märts 2021

Korduv nakatumine COVID-19-sse

Esimesest suurest populatsiooniuuringust selgub, et SARS-CoV-2 reinfektsioon on suhteliselt harv, kuid üle 65aastastel on risk suurem.

Ajakirjas The Lancet ilmunud online artiklis hinnati ca 4 miljoni taanlase 10,6 miljoni PCR-testi põhjal SARS-CoV-2-ga nakatumisega saadud kaitset reinfektsiooni eest.

COVIDi esimese laine ajal (enne juunit 2020) testiti Taanis 533 381 inimest, kellest 11 727 olid PCR-positiivsed. Neist 525 339 olid jälgitavad ka teise laine ajal (septembrist detsembrini), sh 11 068 esimese laine PCR positiivset. Teise laine ajal andis viimastest 72 (0,65%) taas positiivse koroonaproovi, samas kui esimese laine 514 271-st PCR negatiivsest oli positiivseid 16 819 (3,27%). Esimese nakatumisega saadud kaitse reinfektsiooni eest oli 80,5%.

Teise kohordina võrreldi nakatumise määra kõigil neil, kellel oli olnud kinnitatud eelnev nakatumine vähemalt 3 kuud varem ja kellel seda ei olnud, kogu aasta lõikes, arvestamata laineid. Lisaks kaitsemäärale otsiti ka erinevusi vanuses, soos ja esmanakatumisest möödunud ajas. Selles kohordis tervikuna leiti sarnane kaitsemäär – 78,8% – , kuid vanuserühmas 65 ja vanemad oli see vaid 47,1%.

Seega tagas SARS-CoV-2-ga nakatumine ka kuus kuud hiljem ligi 80% kaitse reinfektsiooni eest. Samas on 65 aastaste ja vanemate loomulik immuunsus suhteliselt madal. Autorid rõhutavad vajadust ka haiguse läbi põdenuid või varem nakatunuid vaktsineerida, eriti vanemas vanuserühmas.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00575-4/fulltext