Uudised – september 2023

Korduv vaktsineerimine annab eakatele tõhusama kaitse SARS-CoV-2-ga nakatumise korral

Kuigi COVID-19-vastane vaktsineerimine on kaitsva toimega igas elueas, on üle 80aastatel isikutel immuunvastus vaktsiinile – antikehade moodustumine – väiksema intensiivsusega, seega nõrgema kaitsva toimega. Rootsi teadlased uurisid korduvate vaktsiiniannuste manustamise mõju eakate suremusele COVID-19-sse haigestumise korral.

Analüüsiti SARS-CoV-2-ga nakatunute suremust võrreldes mittenakatunud isikute (kontrollrühm) suremusega Rootsi 115 eakate hooldekodu 3025 asuka (keskmine vanus 87 eluaastat) seas kahel perioodil: september 2021 – aprill 2022 ja  mai 2022 – mai 2023. Esimesel perioodil, pärast seda kui vaatlusalused olid saanud 3–4 vaktsiinidoosi, oli COVID-19-suremus 9,1%, kontrollrühmas 1,5%. Veres väikese antikehade kontsentratsiooniga COVID-19 põdenute seas oli suremus 19%, suure antikehade kontsentratsiooniga COVID-19-haigetel 6,7%. Teisel perioodil, pärast 4–6 vaktsiinidoosi saamist, oli COVID-19-haigete suremus 8,2%, kontrollrühmas 3,2%. COVID-19-haigete suremus sel perioodil ei olnud mõjutatud antikehade kontsentratsioonist veres.

Uuringust ilmneb, et eakatel vähenes COVID-19-suremus pärast 4–6 vaktsiinidoosi manustamist ka veres madalama antikehade tasemega haigetel. Rootsis soovitatakse eakatele manustada COVID-19-vaktsiini uus tõhustusdoos iga 6 kuu järel. Esitatud uuringu tulemused kinnitavad selle otstarbekust.

Refereeritud

Blom K, Fjällström P, Molnar C, et al. SARS-CoV-2-related mortality decrease in nursing home residents given multiple COVID-19 boosters. Lancet Infect Dis 2023, DOI: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(23)00548-0