Uudised – november 2022

Kõrgenenud diastoolne vererõhk soodustab neurootilisusega seonduvate vaimse tervise häirete kujunemist

Kõrgenenud arteriaalne vererõhk on sagedasim kardiovaskulaarsete häirete riskitegur ja kõrget vererõhku seostatakse ka erinevate psühholoogiliste teguritega. Samas ei ole kindlaid andmeid vererõhu ning ärevushäirete, depressiooni ja neurootilisuse vahelistest põhjuslikest seostest.

Hiina teadlaste uuringu eesmärk oli selgitada vererõhu komponentide – süstoolne ja diastoolne vererõhk ning pulsirõhk – põhjuslikku seost erinevate vaimse tervise näitajatega: ärevushäired, depressioon, neurootilisus ja subjektiivne heaolu. Põhjuslike seoste selgitamiseks rakendati Mendeli randomiseerimise meetodit, andmed koguti geneetilise assotsiatsiooniuuringu (genome-wide association study, GWAS) meetodil Euroopa rahvastiku andmebaaside põhjal.

Uuritud seostest kinnitus ainsana geneetiliselt põhjuslik seos diastoolse vererõhu ja neurootilisuse vahel. Neurootilisus ei ole vaimse tervise häire, vaid üks isiksuseomadustest. Seda iseloomustab kalduvus muretsemisele, negatiivsetele emotsioonidele ning meeleolulangusele. Neurootilisust peetakse mitmete vaimse tervise häirete – ärevushäire, depressioon, skisofreenia – riskiteguriks.

Uuringu tulemused kinnitavad, et diastoolse vererõhu adekvaatne kontroll ja ravi võib vähendada neurootilisuse taset ja seega vähendada vaimse tervise häirete ja kardiovaskulaarsete häirete riski.

Refereeritud

Cai L, Liu Y, He L. Investigating genetic causal relationships between blood pressure and anxiety, depressive symptoms, neuroticism and subjective well-being. Gen Psychiatry 2022;35:e100877.