Uudised – aprill 2016

Korraga mitut haigust põdevad inimesed kasutavad enam tervishoiuteenuseid ja nende toimetulek eluga on halvem

Kogu maailma elanikkond vananeb, inimeste tervislik seisund on halvem, nad põevad sagedamini mitmeid kroonilisi haigusi ja tarbivad enam meditsiiniabi. Euroopas on rakendunud tervise, vananemise ja pensionile jäämise andmebaas (SHARE), mis kogub küsitluse teel üle 50 aasta vanustelt Euroopa riikide elanikelt andmeid nende tervise, toimetuleku ja arstiabi kasutamise kohta. Selle andmebaasiga on liitunud ka Eesti. Ettevõtmise mõte on koguda andmeid efektiivse tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika kujundamiseks.

Hiljaaegu avaldati ajakirjas Age and Ageing SHARE uuringu andmed 16 Euroopa riigi elanike haigestumise, toimetuleku ja arstiabi kasutamise kohta aastatel 2011–2012. Keskmiselt 37,3% nende riikide elanikest põeb korraga mitut haigust (multimorbiidsus). Madalaim on see protsent Šveitsis – 24.75% ja kõrgeim Ungaris – 51%. Multimorbiidsusega kaasneb sagedam nii esmatasandi kui ka eriarstiabi vajadus. Neil haigetel on oluliselt halvem üldine terviseseisund, nad on sagedamini depressiivsed ja tulevad halvemini toime igapäevaeluga.

Autorite hinnangul kinnitavad need andmed vajadust üle vaadata prioriteedid arstiabi korralduses ja tugevdada esmatasandi võimekust multimorbiidsuse probleemiga toimetulekuks.

 

Refereeritud

Palladino R, Lee JT, Ashworth M, Triassi M, Millett C. Association between multimorbidity, healthcare utilisation and health status: evidence from 16 European countries. Age and Ageing 2016;doi:10.1093/ageing/atw044.