Uudised – detsember 2020

Kortikosteroidravi suurendab haiglaravi vajavate infektsioonide riski reumatoidartriidiga haigetel

Reumatoidartriidiga (RA) haigetele ordineeritakse sageli väikestes doosides kortikosteroide. Vähe on andmeid pikaaegse kortikosteroidraviga kaasnevatest võimalikest tüsistustest.

USA-s korraldatud uuringus jälgiti tervishoiuteenuseid kompenseerivate organisatsioonide Medicare ja Optum andmebaasides kortikosteroidravi mõju haiglaravi vajavate infektsioonide esinemissagedusele RA-haigetel, kes said ka regulaarset ravi haigust modifitseerivate ravimitega (keemilised, bioloogilised ravimid). Hinnati erinevate kortikosteroidide dooside mõju haiglaravi vajavate infektsioonide esinemise kumulatiivsele riskile 1 aasta jooksul. Vaatluse all olid 172 041 Medicare’i ja 44 118 Optumi patsienti, kellest vastavalt 41,7% ja 39,5% said ravi kortikosteroididega doosides kas alla 5 mg, 5–10 mg või üle 10 mg päevas.

Medicare’i patsientide hulgas oli kortikoidravi mitte saanud patsientide infektsioonide kujunemise 1 aasta risk 8,6%; alla 5 mg kortikosteroididega ravitutel – 11%; 5–10 mg ravitutel – 14,4% ning üle 10 mg ravitutel – 19,1%. Optumi patsientide seas oli kortikosteroididega mitte ravitud patsientide infektsioonirisk 4,0% alla 5 mg kortikosteroidiga ravitutel 5,2%; 5–10 mg saanutel – 8,1% ja üle 10 mg ravitutel – 10,6%.

Mõlema andmebaasi alusel saadud tulemusi hinnates järeldub, et RA-haigete pikaaegsel ravimisel kortikosteroididega ilmneb kortikosteroidi doosist sõltuv haiglaravi vajavate infektsioossete tüsistuste arvestatav risk. Ka ravi kortikosteroididega doosis alla 5 mg suurendab neil haigetel infektsiooniriski. Kliinilises tegevuses tuleb RA-haigetele ka väikestes doosides kortikosteroidravi määrates kaaluda sellest saadavat kasu ja potentsiaalset riski.

Refereeritud

George MD, Baker JF, Wihthrop K et al. Risk for serious infection with low-dose glucocorticoids in patients with rheumatoid arthritis: a cohort study. Ann Intern Med 2020;173:870–8.