Uudised – jaanuar 2022

Kõrvaltoimete sagedus COVID-19 vaktsiiniuuringute platseeborühmas

Iisraeli teadlased analüüsisid kirjanduses avaldatud andmeid käibel olevate COVID-19 vaktsiinide kõrvaltoimete esinemise kohta vaktsineeritud ja platseebo-vaktsiini saanud isikutel.

Analüüsiti PubMed’i ja Cohrane’i andmebaasides refereeritud 12 uuringu andmeid vaktsiini kõrvaltoimete esinemissagedusest, kokku 22 802 vaktsineeritul ja 22 578 platseebosüsti saanud isikul. Esimese platseebosüsti järel teatas 35,7% vaatlusalustest kõrvaltoime esinemisest, teise platseebosüsti järel oli näitaja 31,8%. Sagedasemad kõrvaltoimed olid peavalu 19,6%-l, väsimus 16,7%-l, valu ja punetus süstekohal 16%-l. Vaktsineeritutest esinesid enamasti kerged või mõõduka raskusega kõrvaltoimed esimese süsti järel 46%-l ja teise süsti järel 61,2%-l.

Platseebo- ja vaktsiinirühmas registreeritud kõrvaltoimete suhe näitas, et notseeboreaktsioonid (ilmselt platseeboefekti poolt esile kutsutud kõrvaltoimed) moodustasid vaktsineeritutel 76,0% süsteemsetest kõrvaltoimetest pärast esimest COVID-19 vaktsiiniannust ja 51,8% pärast teist annust.

Selles süstemaatilises ülevaates ja metaanalüüsis leiti vaktsiinirühmas märkimisväärselt rohkem kõrvaltoimeid kui platseeborühmas, kuid platseeborühmas oli kõrvaltoimete esinemissagedus siiski märkimisväärne. Vaktsineerimisprogrammid peaksid arvestama platseeboefektist tingitud kõrvaltoimete suure esinemissagedusega.

Refereeritud

Haas JW, Bender FL, Ballou S et al. Frequency of adverse events in the placebo arms of COVID-19 vaccine trials: a systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open 2022;5:e2143955.