Uudised – mai 2023

Kronoloogilisest vananemisest kiirem bioloogiline vananemine on depressiooni ja ärevushäirete riskitegur

Avaldatud on rohkesti uurimusi, mis kinnitavad, et vaimse tervise häired kiirendavad bioloogilise vananemise protsesse. USA Columbia ülikooli ja Hiina Pekingi ülikooli uurijate ühistöös kontrolliti hüpoteesi, mille kohaselt võib kiirem bioloogiline vananemine soodustada depressiooni ja ärevushäirete kujunemist.

Uurimus põhineb aastatel 2006–2010 Ühendkuningriigi biopangas registreeritud 424 299 inimese andmete analüüsil. Osalejate bioloogilist vanust hinnati valideeritud Klemera-Doubali bioloogilise vanuse hindamise meetodi ja PhenoAge’i algoritmi alusel. Analüüsil ilmnes, et kronoloogilisest vanusest suurema bioloogilise vanusega inimestel ilmnesid juba andmete biopanka registreerimisel sagedamini depressiooni ja ärevushäirete ilmingud. Seitse kuni kaheksa aastat kestnud jälgimisperioodi vältel ilmnes kronoloogilisest vanusest suurema bioloogilise vanusega inimestel 6% võrra suurem depressiooni ja ärevushäirete risk.

Isikutel, kel ilmnesid ärevushäired ja depressioon, esines võrreldes nendega, kel vaadeldud vaimse tervise häireid polnud, sagedamini mitmeid kroonilisi haigusi: diabeet 6%-l vs. 3%-l; kardiovaskulaarseid häireid 12%-l vs. 6%-l; vähki 11%-l vs. 8%-l. Uuringus vaadeldud vaimse tervise häirete seos ei olnud seotud geneetilise riskiga (arvestades polügeense riski skoori) ega lapsepõlve negatiivsete kogemustega.

Autorite hinnangul kinnitavad esitatud mahuka uuringu tulemused hüpoteesi, mille kohaselt kronoloogilisest kiirem bioloogiline vananemine on iseseisev depressiooni ja ärevushäirete kujunemise riskitegur kesk- ja vanemaealistel isikutel. Nende vaimsete häirete esinemine kesk- või vanemas eas võib osutada kiirenenud bioloogilisele vananemisele ja erinevate krooniliste haiguste riskile.

Refereeritud

Gao X, Geng T, Jiang, et al. Accelerated biological aging and risk of depression and anxiety: evidence from 424,299 UK Biobank participants. Nat Commun 2023;14:2277.