Uudised – mai 2023

KT-uuringul määratud koronaararterite kaltsiumiskoor võimaldab keskealistel täpsemini hinnata koronaarhaiguse riski

Kliinilises praktikas laialdaselt kasutatav koronaarhaiguse (KH) riskitegurite määramine ja hindamine võimaldab kindlaks teha sellesse haigusse haigestumise riski suurust. Viimastel aastatel on sel eesmärgil lisaks tavapärastele riskiteguritele kasutusel KH polügeense riski – kõigi KHga seonduvate geneetiliste variantide skoori (PRS) – hindamine ning kompuutertomograafilisel (KT) uuringul kaltsifitseerunud naastude hulga – koronaararterite kaltsiumiskoori (KKS) – määramine. Samas ilmnevad koronaarhaiguse nähud paljudel juhtudel ka isikutel, kel traditsiooniliste riskitegurite hindamine ei ole viidanud suurenenud KH riskile.

USA ja Hollandi teadlaste koostöös hinnati, kas ja millisel määral erineb PRSi ja KKSi põhjal hinnatud KH riski tase traditsiooniliste riskitegurite põhjal hinnatud KH riski tasemest. Uuring põhines USA 6 keskuse 1991 patsiendi ning 1247 Hollandi linnas Rotterdamis uuritud patsiendi andmetel. USA uurimisaluste keskmine vanus oli 61 ja Rotterdami patsientidel 67 eluaastat. Uuritavatel määrati lisaks tavapärastele riskiteguritele (vererõhk ja kolesterool) PRS ja KKS.

Suurenenud KKS ja PRS olid usaldusväärselt seotud suurema KHsse haigestumise riskiga (ohusuhe HR vastavalt 2,60 ja 1,43). KKSi alusel hinnatud KH riski tase osutus pooltel juhtudel suuremaks traditsiooniliste riskitegurite alusel hinnatud KH riski tasemest. PRSi alusel hinnatud KH riski tase ei erinenud traditsiooniliste riskitegurite alusel hinnatud KH riski tasemest.

Uuringust ilmneb, et KKSi hindamine on kasutusel olevatest koronaarhaiguse riski hindamise meetoditest kõige tundlikum ja täpsem meetod.

Refereeritud

Khan SS, Post WS, Guo X, et al. Coronary artery calcium score and polygenic risk score for the prediction of coronary heart disease events JAMA 2023;329:1768–777.

CT scan best at predicting heart disease risk in middle age. Northwastern Now. https://news.northwestern.edu/stories/2023/05/ct-scan-best-at-predicting-heart-disease-risk-in-middle-age/?fj=1