Uudised – august 2016

Kui kaua peaks kestma antibiootikumravi pneumoonia korral?

Levinud on arusaam, et ravi antibiootikumidega peaks tavaliselt kestma vähemalt 7 päeva. Samas on ka teada, et antibiootikumide tarvitamisega kaasneb mikroobide antibiootikumresistentsuse oht. Viimastel aastatel on kirjanduses järjest rohkem soovitusi kasutada antibiootikume võimalikult lühikest aega. Vähe on tõenduspõhiseid andmeid selle kohta, milline peaks olema optimaalne antibiootikumravi kestus näiteks pneumoonia korral. Kodutekkeline pneumoonia on levinud haigusseisund, mille sagedus on 5–11 juhtu 1000 elaniku kohta.

Hispaania ülikoolide teadlased korraldasid mitme keskuse osavõtul uuringu hindamaks pneumooniahaigete ravitulemusi lühiaegse, 5 päeva kestnud antibiootikumravi korral võrreldes pikemat aega kestnud raviga. Kokku oli vaatluse all 312 kodutekkelise pneumooniaga haiget, keskmise vanusega 66 eluaastat. Neist 160 haiget raviti antibiootikumidega 5 päeva vältel, ravi lõpetati haigetel, kel viimase 48 tunni ei olnud palavikku ning kelle kliiniline seisund oli stabiilne (ei esinenud hingeldust, hüpoksiat, hüpotensiooni ega tahhükardiat). Teise grupi haigeid raviti antibiootikumidega pikema aja vältel, ravi lõpetati vastavalt raviarsti äranägemisele.

Uurimisaluste kliinilist seisundit hinnati 10. ja 30. päeval pärast ravi lõpetamist. Mõlema grupi haiged olid tüsistusteta paranenud. Uuring kinnitas, et stabiilses seisundis pneumooniahaigete ravis on lühemaaegne – 5 päeva kestev – antibiootikumravi paranemiseks piisav.

 

Refereeritud

Uranga A, España PP, Bilbao A, et al. Duration of antibiotic treatment in community-acquired pneumoonia. A multicenter randomized clinical trial. JAMA Intern Med, published online July 26, 2016 doi:10.1001/jamainternmed.2016.3632.