Uudised – oktoober 2016

Kui palju füüsilist tegevust on piisav, et vähendada haigestumisriski rinna- ja jämesoolevähki, diabeeti ning südame ja aju isheemilisse haigusesse?

Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste kohaselt on terviseriskide vähendamiseks vajalik füüsiline tegevus, mis kulutab energiat vähemalt 600 metaboolset ekvivalenti minutis nädalas (MEV min/näd). Senini on vähe andmeid, millised konkreetseid terviseriske sellises mahus füüsiline tegevus võiks vähendada.

Rahvusvaheline uurijate rühm analüüsis 1980. aastast kuni 2016. aasta veebruarini andmebaasides MedLine ja EMBASE avaldatud materjale, et välja selgitada, millises mahus füüsiline tegevus vähendab riski haigestuda rinna- ja jämesoolevähki, diabeeti, südame isheemiatõppe ning isheemilisse insulti. Kokku analüüsiti 174 artikli materjale.

Analüüsist ilmnes, et füüsiline tegevus 600 MEV min/näd vähendas võrreldes füüsiliselt vähem aktiivsete isikutega loetletud haigustesse haigestumise riski 2% võrra. Isikutel, kelle füüsiline aktiivsus oli 3000–4000 MEV min/näd, oli haigestumise risk samadesse haigustesse vähem aktiivsete isikutega võrreldes 19% väiksem. Suurema füüsilise koormusega (9000 – 12 000 MEV min/näd) isikutel vähenes haigestumisrisk võrreldes 3000–4000 MEV min/näd koormusega isikutega uuringu põhjal vaid 2% võrra. Seega on optimaalne füüsiline koormus, mis vähendab riski haigestuda uuritud haigustesse, 3000–4000 MEV min/näd. Sellise energiakulu annavad näiteks mõõduka tempoga kõndimine 25 minutit päevas, 20 min jooksu või aiatööd, samuti 10 min treppidest üles kõndimist päevas.

Senini kehtiv Maailma Terviseorganisatsiooni soovitus füüsilise aktiivsuse mahu kohta ei ole ilmselt piisav, et vähendada riske haigestuda tänapäeval enam levinud haigustesse.

 

Refereeritud

Kyu HH, Forouzanfar MH, Bachman V, et al. Physical activity and risk of breast cancer, colon cancer, diabetes, ischemic heart disease, and ischemic stroke events: systematic review and dose-response meta-analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. BMJ 2016,354:i3857.