Uudised – september 2020

Kuidas ennustada COVID-19 haiguse kulu raskust?

Ühendkuningriigi teadlased hindasid COVID-19 patsientide letaalse lõppe riski spetsiaalselt selleks välja töötatud 4C suremuse skoori (4C mortality score) alusel ja soovitavad seda kasutada igapäevases praktikas (1).

4C skoor võtab arvesse 8 hinnatavat näitajat, millest igaüks annab kindla arvu punkte: 1. vanus (alla 50 a – 0; 50–59 a – 2; 60–69 a – 4; 60–79 a – 6; 80 a ja enam – 7 punkti); 2. sugu (mees – 1 p); 3. kaasuvad haigused (1 haigus – 1 p; 2 ja enam – 2 p); 4. hingamissagedus minutis (20–29 x – 1 p; üle 30 x – 2 p); 5. vere hapnikuküllastuse % (alla 92 – 2 p); 6. punktid Glasgow koomaskaalal (alla 15 – 2 p); 7. uurea veres mmol/l (7–14 – 1 p; üle 14 – 3 p); 8. C-reaktiivne valk veres mg/l (50–99 – 1 p, üle 100 – 2 p). Maksimaalselt võib koguneda 21 punkti.

Skooriga hinnati 35 463 COVID-19 haiget Ühendkuningriigi 260 haiglas, kokku suri 32,2% patsientidest. Hinnates igale patsiendile kogunenud punkte ja haiguse lõpet, ilmnes, et 3 ja vähema punktisumma korral oli suremusrisk kuni 1%, punktisumma 4–8 korral oli risk 9,1%, punktisumma 9–14 korral ulatus letaalse lõppe risk kuni 35%-ni ja 15 ning enamate punktide korral – 66,2%-ni.

Hiina teadlased hindasid COVID-19 pneumooniaga patsientide haiguse kulu raskuse riski nende poolt koostatud CALL-mudeli abil (2). Võeti arvesse 4 näitaja hinnangu alusel saadav punktisumma. Näitajad on: 1. kaasuvad haigused (puuduvad – 1 punkt, on olemas – 4 punkti); 2. vanus (alla 60 a – 1 p, üle 60 a – 3p); 3. vere lümfotsüütide arv (10 x 109 /l – 1 p, alla selle 3 p); 4. laktaatdehüdrogenaasi sisaldus veres üh/l (alla 250 – 1 p, 200–500 – 2 p, üle 500 – 3 p). Võimalik saadav punktide arv oli 1–13. CALL-mudeli abil hinnati 208 haige haiguse kulu prognoosi hospitaliseerimise päeval saadud andmete alusel. Kriitiliseks osutus punktisumma 6, mispuhul pooltel selliste punktidega haigetel seisund järgnevatel päevadel halvenes, pooltel jäi stabiilseks.

Autorite hinnangul on on CALL-mudel väärtuslik, võimaldades ennustada haiguse edasist kulgu juba hospitaliseerimise päeval ja selekteerida haigeid, keda on otstarbekas kohe suunata kõrgema etapi raviasutusse. Samas vajab selle mudeli informatiivsus edasisi uuringuid, kuna seni uuritud haigete arv on väike.

Refereeritud

  1. Knight SR, Ho A, Pius R et al. Risk stratification of patients admitted to hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: development and validation of the 4C Mortality Score BMJ 2020:370:M3339.

2.Ji D, Zhang D, Xu J et al. Prediction for Progression Risk in Patients With COVID-19 Pneumonia: The CALL Score. Clin Infect Dis 2020;71:1393–9.