Uudised – detsember 2019

Kuidas hematoentsefaalse barjääri läbilaskvuse häire mõjutab kognitiivset võimekust

Hematoentsefaalne barjäär (HEB) võimaldab selektiivselt veres leiduvate komponentide pääsu ajurakkudesse ning tagab kesknärvisüsteemi homöostaasi ja funktsiooni. Uuringutega on näidatud, et alates keskeast hakkab HEB-i läbilaskvus häiruma ja see süveneb kogu edasise elu jooksul. Samuti kahjustub HEB-i funktsioon mitmesuguste kesknärvisüsteemi haiguste ja vigastuste korral. Ka on loomkatsetega ja uuringutega inimestel näidatud, et ka kognitiivne võimekus langeb koos vanuse kasvuga.

Uuringutes, kus rottidele manustati ajju valku, imiteerides HEB-i läbilaskvuse häiret, ilmnesid elektroentsefalogrammil aeglaste lainete kompleksid, mis viitasid aju funktsiooni häiretele, ja katseloomadel uute oskuste omandamine pidurdus. Selle põhjuseks leidsid autorid teise samalaadse uuringu käigus kasvufaktor beeta (TGP-beeta) aktiveerumise astrotsüütides ja neuronite funktsiooni pidurdumise. TGP-beeta funktsiooni pidurdumisel neuronite funktsioon taastus.

Uuringute tulemuste alusel võib eeldada, et kui õnnestub sünteesida TGP-beeta aktiveerumist pidurdav ravim, on võimalik ära hoida või aeglustada vananemisega või mõnd liiki ajukahjustusega kaasnevat kognitiivse võimekuse langust.

 

Refereeritud

Milikovsky DZ, Ofer J, Senatorov VV Jr et al. Paroxysmal slow cortical activity in Alzheimer’s disease and epilepsy is associated with blood-brain barrier dysfunction. Sci Transl Med 2019;11:pii:eaaw8954.

Senatorov VV Jr, Friedman AR, Milikovsky DZ et al. Blood-brain barrier dysfunction in aging induces hyperactivation of TGFβ signaling and chronic yet reversible neural dysfunction. Sci Transl Med 2019;11:pii:eaaw 8283