Uudised – august 2020

Kuidas kaitsta end COVID-19-sse nakatumise eest

Keegi ei sea kahtluse alla, et COVID-19-sse nakatumise vältimiseks on soovitatav hoida inimestevahelist kahemeetrilist distantsi, kuid näomaski kandmise vajaduse suhtes on vastakaid seisukohti. Ilmselt on põhjus selles, et ei ole kindlat tõestust, kas SARS-CoV-2 levib peamiselt süljepiiskade kaudu või jääb viirus ka aerosoolina õhku. Viimasel juhul on näomaskist vähe kaitset, seda pakuvad respiraatorid.

Seni avaldatud andmete põhjal ilmneb, et COVID-19 haigete kontaktsetest haigestub umbes 5%. Suurem on see näitaja – kuni 40% – juhtudel, kui kontaktne elab haigega koos, perekonnas. Oht haigestuda on suurem, olles koos haigega kinnises ruumis, kus inimesed viibivad lähestikku, samuti on oluline kontakti kestus (1, 2). On võimalik, et SARS-CoV-2 levib nii piiskadena kui ka aerosoolina ja võib püsida mõni aeg nii õhus kui ka pindadel (1). Haiguse leviku seisukohalt on oluline teada, et haigestunu võib levitada viirust ka mõni päev enne haigusnähtude kujunemist, haigussümptomid võivad jääda vähe väljendunuks või puududa hoopis.

Tuginedes seni avaldatud materjalidele peavad Kanada uurijad haiguse laialdase leviku perioodil nakatumise vältimiseks vajalikuks hoida inimestevahelist distantsi vähemalt 1 m, soovitatavalt 2 m, kinnistes ruumides (ühistransport, kauplused jne) kanda mitmekihilist näomaski, lisaks on oluline sagedane kätepesu, ruumide tuulutamine, pindade desinfitseerimine ja muud hügieenitoimingud (2). Raviasutustes peaks kõik külastajad ja nendega kokku puutuv personal kandma maski. Nakatumisohtu vähendab ka silmade kaitse kaitseprillidega või läbipaistva näokattega (2). Hiinas tehtud kohortuuringu tulemused näitasid, et Covid-19 perekondliku kontakti korral haigestub 23% kontaktsetest. Maski kandmine eluruumides vähendas nakatumise riski 79% ja desinfitseerimine 77% võrra. Sellast uuringust ilmnes, et nakatumine on võimalik ka väljaheite kaudu, eriti kui haigel on diarröa (3).

Seniste teadmiste valguses ei ole universaalset tõhusat kaitsemeedet vältimaks haigestumist COVID-19 laialdase leviku korral. Lisaks distantsi hoidmisele on oluliseks kaitseabinõuks maski kandmine olukordades, kus paljude inimestega kokkupuute võimalus on suur. Lisaks on oluline sagedane kätepesu ja desinfitseerimine.

Refereeritud

  1. Klompas M, Baker MA, Rhee C. Airborne transmission of SARS-CoV-2. Theoretical considerations and available evidence. JAMA 2020;324:441–2.
  2. Chu DK, Akl EA, Duda S, et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2020;395:1973–87.
  3. Wang Y, Tian H, Zhang L, et al. Reduction of secondary transmission of SARS-CoV-2 in households by face mask use, disinfection and social distancing: a cohort study in Beijing, China. BMJ Global Health 2020;5:e002794.