Uudised – aprill 2022

Kunstlikud magusained ja vähirisk

Toiduainetööstuses kasutatakse paljude toiduainete ja jookide valmistamisel alternatiivina lisatud suhkrutele, mille kahjulik mõju mitmete krooniliste haiguste korral on selgelt kindlaks tehtud, kunstlikke magusaineid. Nende lisaainete ohutuse üle vaieldakse jätkuvalt ja järeldused nende rolli kohta erinevate haiguste etioloogias on vastuolulised. Mitmed eksperimentaalsed uuringud viitavad nende kantserogeensele toimele, kuid kindlaid epidemioloogilisi tõendeid selle kohta ei ole.

Prantsuse teadlased korraldasid ulatusliku epidemioloogilise uuringu, et leida seoseid kunstlike magusainete – aspartaam (E951), atsesulfaam K (E950) ja sukraloos (E955) – tarvitamise ja vähiriski vahel. Kokku hõlmas uuring 102 865 täiskasvanut Prantsusmaa rahvastikupõhisest kohordist NutriNet-Santé (2009–2021), jälgimisaja mediaan oli 7,8 aastat. Toitumisteave, sh magusainete tarvitamise andmed, saadi korduvate 24 tunni toitumispäevikute kannetest, mis sisaldasid ka tööstuslike toodete tootemarginimesid.

Seoseid magusainete tarvitamise ja vähi esinemissageduse vahel hinnati Coxi regressioonimudeli abil, mis oli kohandatud vastavalt vanusele, soole, haridusele, füüsilisele aktiivsusele, suitsetamisele, kehamassiindeksile, pikkusele, kaalu suurenemisele jälgimise ajal, diabeedi esinemisele, vähile perekonna anamneesis ja täidetud 24 tunni toitumispäevikute arvule ning manustatud energia, alkoholi, naatriumi, küllastunud rasvhapete, kiudainete, suhkru, puu- ja köögiviljade, täisteratoodete ja piimatoodete hulgale jälgimisaja alguses.

Võrreldes magusainete mittetarvitajatega oli erinevaid magusaineid enam tarvitajatel (üle mediaankoguse) suurem üldine vähirisk (n = 3358, riskitiheduste suhe (HR) = 1,13, 95% uv 1,03–1,25, p-trend = 0,002). Eelkõige seostus suurenenud vähiriskiga aspartaami (HR = 1,15, 95% uv 1,03–1,28, p = 0,002) ja atsesulfaam K (HR = 1,13, 95% uv 1,01–1,26, p = 0,007) kasutamine. Suuremat rinnavähi riski täheldati seoses aspartaami kasutamisega (n = 979, HR = 1,22, 95% uv 1,01–1,48, p = 0,036). Rasvumisega seotud vähkide risk oli seotud kunstlike magusainete üldkogusega (n = 2023, HR = 1,13, 95% uv 1,00–1,28, p = 0,036) ja eraldi aspartaamiga (HR = 1,15, 95% uv 1,01–1,32, p = 0,026).

Selles suures kohortuuringus leiti seosed paljudes toidu- ja joogimarkides kasutatavate kunstlike magusainete (eriti aspartaami ja atsesulfaam K) ja suurenenud vähiriski vahel. Need leiud annavad olulisi sisendeid Euroopa Toiduohutusametis käimasolevale kunstlike magusainete mõju ümberhindamisele.

 

Refereeritud

Debras C, Chazelas E, Srour B, Druesne-Pecollo N, Esseddik Y, Szabo de Edelenyi F, et al. Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet-Sante´ population-based cohort study. PLoS Med 2022;19(3): e1003950. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003950.