Uudised – aprill 2019

Kuseteede nakkuse riski vähendamise võimalus kateetri kasutamisel

Kuseteede põletik ja asümptomaatiline bakteriuuria, mis on põhjustatud kateetri kasutamisest, on sagedased ja raskesti ravitavad tüsistused.

Austraalias korraldati mitme haigla osavõtul uuring, kus püüti selgitada, kas kateetri töötlemine 0,1% kloorheksidiini lahusega enne põide sisestamist vähendab kuseteede põletiku ja asümptomaatilise bakteriuuria riski. Uuring toimus 2017. aasta jaanuarist maini. Kokku jälgiti 1624 patsienti.

Andmete analüüsil tuvastati, et kloorheksidiiniga töödeldud kateetrite korral registreeriti kokku 2889 kateetripäeva jooksul patsientidel 13 kuseteede nakkuse ja 16 bakteriuuria juhtu. Võrreldes varasema ajaga, mil kateetreid eelnevalt kloorheksidiiniga ei töödeldud, vähenes kuseteede põletiku juhtude arv 94% ja bakteriuuria juhtude arv74% võrra.

Uuring kinnitab, et kateetrite töötlemine kloorheksidiiniga enne põide sisestamist on infektsiooniriski vähendamiseks otstarbekas.

 

Refereeritud

Fasugba O, Cheng AC, Gregory V, et al. Chlorhexidine for meatal cleaning in reducing catheter-associated urinary tract infections:a multicenter stepped-wedge randomized controlled trial. Lancet 2019, doi: https//doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30736-9.