Uudised – veebruar 2020

Küsitlus Briti arstide seas: „Kas arst võib aidata patsiendil omal soovil surra“

Briti meditsiiniajakirja British Medical Journal (BMJ) toimetaja Abi Rimmer tutvustab ajakirja veergudel Briti Arstide Liidu (BMA, British Medical Association) algatatud küsitlust oma liikmete suhtumisest patsiendi soovil tema surmale kaasaaitamisse. Selline küsitlus on BMA ajaloos esmakordne. Vastata saab alates 6. veebruarist kuni 27. veebruarini.

Alates 2006. aastast on BMA olnud vastu igasugusele arsti tahtlikule tegevusele, mis aitab patsiendil tema enda soovil surra. Selliste tegevuste hulka kuuluvad nii arsti poolt surmatoova aine retsepti välja kirjutamine (abistatud suitsiid) kui ka surmatoova aine manustamine (abistatud surm). Kuigi mitmed BMA liikmed on avaldanud arvamust, et abistatud surma või abistatud suitsiidi küsimuses võiks BMA asuda erapooletule positsioonile, avaldamata ise mingit seadusandlikku initsiatiivi, hääletas organisatsiooni üldkoosolek selle ettepaneku 2016. aastal maha.

Autor refereerib BMA abistatud surma töörühma liikme Jacky Davise selgitusi, et Briti ühiskonnas on abistatud surma või abistatud suitsiidi lubamine ravimatute haigete vaevustest vabastamiseks muutunud tõsiseks arutlusteemaks. Teema tõstatumisel võimaliku seadusandliku algatusena osutavad aga seadusandjad alati sellele, et arstkond on abistatud surmale vastu. Samas ei ole arstkonnas sellealast küsitlust korraldatud. Nüüd on arstidel võimalik avaldada ja põhjendada oma isiklikku arvamust abistatud surma ja abistatud suitsiidi küsimustes ning selles, kuidas peaks BMA reageerima tulevastele võimalikele seadusandlikele algatustele.

Küsitluse tulemused avalikustatakse enne selle aasta juunis toimuvat BMA aastakoosolekut, kus toimub ka arutelu ja hääletus BMA seisukohtade üle abistatud surma ja suitsiidi küsimuses. Läinud aasta märtsis lõpetas Kuninglik Arstide Kolleegium (Royal College of Physicians) pärast liikmete seas korraldatud küsitlust oma varasema vastuseisupoliitika abistatud surmale ning võttis selle suhtes neutraalse hoiaku. Samalaadse küsitluse viis läinud aastal läbi ka Kuninglik Perearstide Kolleegium (Royal College of General Practitioners). Selle tulemusi on oodata lähinädalatel.

Refereeritud

Rimmer A. Assisted dying: BMA surveys its members for first time. BMJ 2020;368:m459.