Uudised – september 2015

Kutsume Teid osalema konverentsil „Vaktsineerimine ja tõenduspõhine rahvatervishoid“!

TÜ tervishoiu instituudi eesmärgiks on teadmiste, oskuste ja kogemuste edasiandmine praktiliseks tööks rahvatervise valdkonnas, ekspertotsuste langetamiseks, juhtimiseks, terviseedendamiseks ja teadustööks. Traditsioonilised iga-aastased konverentsid, mis kajastavad eeskätt tervisetehnoloogiate hindamisega seotud küsimusi, võimaldavad käsitleda ka teisi olulisi rahvatervishoiu alaseid valupunkte. Sel korral on teemaks vaktsiinid ja vaktsineerimine.

Täna on ühiskonnas järjest rohkem neid, kelle seisukohad vaktsineerimise suhtes on mõneti ebakindlad või ambivalentsed, mis sageli pärsib otsust vaktsineerida end ja lapsi enamlevinud haiguste vastu. Konverentsi korraldamiseks andis tõuke otsustamatusest lähtuv risk rahvastiku tervisele. Konverentsi eesmärk on leevendada kõhklusi ning arutada vaktsineerimise kasu ja riskide üle.

Ettekandeid ühendab mõte, et otsustamisel tuleb lähtuda olemasolevast tõendusest. Professor Pier Luigi Lopalco Bari Ülikoolist (Itaalia), kes on ühtlasi Euroopa Terviseameti (ECDC) vaktsiinvälditavate haiguste programmi juht, annab ülevaate vaktsineerimise kasust ja riskidest, Robb Butler (WHO Euroopa regiooni vaktsiinvälditavate haiguste programmi juht) räägib vaktsiinikõhklusest ja immuniseerimisprogrammide sihtgrupipõhisest rakendamisest Euroopas. Eesti eksperdid annavad ülevaate vaktsinoloogia arengutest, immuniseerimise infosüsteemi loomisest, vaktsineerimise mõju ja kulutõhususe hindamisest TÜ tervishoiu instituudi raportite valguses, ning arutletavad arsti rolli üle patsiendi veenmisel olemasoleva tõenduse alusel.

Konverentsi korraldavad koostöös TÜ tervishoiu instituut, TÜ peremeditsiinikliinik, Eesti Perearstide Selts, Sotsiaalministeerium ja Eesti Teadusagentuur. Konverents toimub 18. novembril algusega kl 11.00 Tartus, Dorpati konverentsikeskuse Struve saalis. Üritus on tasuta ja oodatud on kõik huvilised!

Konverentsi ajakava ja registreerimine aadressil:

http://www.arth.ut.ee/et/konverents

 

Professor Raul-Allan Kiivet

TÜ tervishoiu instituudi juhataja

Lisainfo:

Mikk Jürisson

TÜ rahvatervishoiu lektor ja analüütik

mikk.jurisson@ut.ee

5161315