Uudised – oktoober 2020

Lämmastikoksiidi (NO) inhalatsioonid võivad olla efektiivsed COVID-19 ravis

Lämmastikoksiid (NO) on nn signaalmolekul, mis läbib vabalt rakumembraani. NO inhalatsioone kasutatakse kliinilises praktikas teatud südame- ja kopsuhaiguste ravis, näiteks vastsündinutel pulmonaalhüpertensiooni korral, selle vasodilatatoorse toime tõttu. Eksperimentaalsetes uuringutes on ilmnenud NO herpesviiruse, koksakiviiruse ja hantaviiruse, aga samuti SARS-CoV kasvu blokeeriv toime. SARS-i epideemia ajal tehtud väikese osavõtjate arvuga kliinilises uuringu ilmnes NO kopsuverevarustust parandav ja ka viirusevastane toime.

Uppsala ülikooli teadlased uurisid NO mõju COVID-19 nakkust põhjustava viiruse SARS-CoV-2 paljunemisele ahvi koekultuuris, mis oli viirusega nakatatud. Uuringus mõjutati nakatatud koekultuuri S-nitroso-N-atsetüülpenitsillamiiniga (SNAP), mille metaboliseerumisel vallandub NO, või N-atsetüülpenitsillamiiniga (NAP), mis ei produtseeri NO-d. Ilmnes, et SNAP blokeeris ribonukleiinhappe produktsiooni infitseeritud rakkudes ja sellega viiruse paljunemist rakkudes. NAP-iga mõjutatud koekultuuris viiruse paljunemine ei pidurdunud.

Autorite hinnangul omab NO viirusevastast toimet ka SARS-CoV-2 viirusele ja NO inhalatsioonid võiksid olla efektiivsed COVID-19 ravis ning seda võiks, arvestades NO kopsu vereringet parandavat toimet, rakendada raskes seisundis haigete raviskeemis. Kavas on jätkata sellealaste katsetega loomadel.

Refereeritud

Akaberi D, Krabrich J, Ling J et al. Mitigation of the replication of SARS-CoV-2 by nitric oxide in vitro. Redox Biology 2020;37:101734.