Uudised – mai 2023

Lesbidel ja biseksuaalsetel naistel on võrreldes heteroseksuaalsete sookaaslastega halvem kardiovaskulaarne tervis

Rahvastiku kardiovaskulaarse tervise (KVT) hindamiseks on kasutusel mõjutatavate KVT riskitegurite hindamismeetodid, mis hindavad Life’s Simple 7 (LS7) skoori järgi dieedi tervislikkust, regulaarset füüsilist aktiivsust, suitsetamisharjumust, kehakaalu optimaalsust, veresuhkru, vere lipiididesisalduse ja arteriaalse vererõhu taset. Life’s Essential 8 skoor (LE8) hindab lisaks eespool loetletud riskiteguritele veel une tervislikkust. Mõlema hindamismeetodi puhul näitab suurem punktisumma loetletud tegurite soodsamat profiili tervisele, paremat KVTd.

Prantsusmaal 21 linna üle 18 aasta vanuste elanike kohordi uuringul hinnati võrdlevalt KVT näitajaid erineva seksuaalse sättumusega meestel ja naistel. Kaasatud oli 169 434 kardiovaskulaarsete häireteta isikut (53,64% naisi, keskmine vanus 46 eluaastat). Naistest (kokku 91 000) hindas 93% end heteroseksuaalseteks, 3,5% biseksuaalseteks ning 0,61% lesbideks. Meestest (kokku 78 550) pidas 90% end heteroseksuaalseteks, 3,5% biseksuaalseteks ja 3% geideks.

Lesbidel ja biseksuaalsetel naistel oli heteroseksuaalsete naistega võrreldes LE8 skoor vastavalt 0,95 ja 0,78 punkti väiksem, mis viitab nende ebasoodsamatele KVT näitajatele. Samas naistel, kes olid varasemalt sünnitanud, oli LE8 skoor suurem ja võrreldav heteroseksuaalsete naiste skooriga, sõltumata nende hilisemast seksuaalsest sättumusest. LS7 skoor oli analoogse suundumusega.

Seevastu geidel ja biseksuaalsetel meestel oli LE8 skoor heteroseksuaalsete meestega võrreldes vastavalt 2,72 ja 0,83 punkti suurem, mis viitab homoseksuaalsete kalduvustega meeste paremale KVT-le. LS7 skoori näitajad olid sama suundumusega.

Seksuaalse sättumuse ja KVT näitajate erinevuse põhjused ja seosed ei ole selged. Ilmselt on olulised nii psühholoogilised, sotsiaalsed kui ka bioloogilised tegurid.

Refereeritud

Deraz O, Caceres B, Streed Jr CG, et al. Sexual Minority Status Disparities in Life’s Essential 8 and Life’s Simple 7 Cardiovascular Health Scores: A French Nationwide Population-Based Study. J Am Heart Assoc 2023;e028429. doi: 10.1161/JAHA.122.028429. Online ahead of print.