Uudised – detsember 2021

Ligi 5 protsendil 2. tüüpi diabeediga haigetest võib saabuda haiguse remissioon

Maailmas oli 2019. aastal hinnanguliselt 463 miljonit diabeedihaiget, neist 90–95%-l 2. tüüpi diabeet. Prognooside kohaselt on maailmas 2045. aastal 700 miljonit diabeedihaiget. Ekspertide hinnangul soodustab 2. tüüpi diabeedi levikut rahvastiku vananemine, urbaniseerumine, rasvumise ja ülekaalulisuse suurenev levimus ning diabeedihaigete paremad ravivõimalused. Seni kasutusel olnud ravimitega ei ole võimalik diabeeti välja ravida, kuid on kirjeldatud ka haiguse remissiooni, kasutamata diabeediravimeid.

Ühendkuningriigis tehtud uuringus vaadeldi Šotimaa 2. tüüpi diabeedi registri põhjal diabeedi remissiooni esinemise võimalusi 2019. aasta andmetel. Registris oli 162 000 teist tüüpi diabeedi haige andmed. 58% neist olid üle 65 aasta vanad, 64%-l oli diabeet kestnud üle 6 aasta ja keskmine kehamassiindeks oli 32,3. Teist tüüpi diabeedi remissioon diagnoositi, kui vaatlusaluste glükeeritud hemoglobiini väärtus oli alla 48 mmol/mol ja see väärtus oli püsinud vähemalt 365 päeva vältel veresuhkru sisaldust mõjutavaid ravimeid kasutamata.

Kirjeldatud tunnuste alusel hinnatud diabeedi remissioon leiti 2019. aastal 7700 vaatlusalusel – 4,8%-l kõigist registrisse arvatud patsientidest. 2. tüüpi diabeedi remissiooni kujunemist soodustasid uuringu andmeil järgmised tegurid: vanus 75 aastat või enam ja HbA1c väiksem väärtus haigusnähtude ilmnemisel, veresuhkru väärtusi mõjutavate ravimite mittekasutamine, kehakaalu vähendamine või bariaatriline operatsioon pärast haiguse diagnoosimist.

Autorite hinnangul tuleks 2. tüüpi diabeedi remissiooni soodustavaid tegureid arvestada nende haigete käsitlemisel eriti diagnoosi püstitamisel ja raviotsuste tegemisel. Edasised uuringud peavad selgitama, kas eespool kirjeldatud alustel kujunenud haiguse remissioon on püsiv ja kas see mõjutab 2. tüüpi diabeedi korral kujunevate tüsistuste esinemissagedust ja kulgu.

Refereeritud

Captieux M, Fleetwood K, Kennon B, et al. Epidemiology of type 2 diabetes remission in Scotland in 2019: A cross-sectional population-based study. Plos Med 2021;18:e1003828.