Uudised – jaanuar 2022

Ligi pooled USA õdedest ja viiendik arstidest kaaluvad ametist loobumist liigse töökoormuse tõttu COVID-19 pandeemia ajal

Elanike massiline haigestumine COVID-19 pandeemia ajal on plahvatuslikult suurendanud vajadust arstiabi järele ning kasvatanud raviasutuste ja meditsiinipersonali koormust. Tavaolukorras piisav meditsiinitöötajate hulk osutus pandeemia korral ebapiisavaks ning töötajate arvu kiiresti suurendada ei ole võimalik.

  1. aastal USAs korraldatud meditsiinipersonali küsitlusele vastas 20 655 töötajat 124 meditsiiniasutusest üle riigi. 34% õdedest ning 31% arstidest pidasid vajalikuks vähendada töö intensiivsust kartuses läbi põleda või haigestuda depressiooni. 40% õdedest ning 24% arstidest pidasid vajalikuks vähendada töötundide arvu ja ületunnitööd. Sama meelt oli vaid 13% raviasutuste administratiivtöötajatest. Kuna võis eeldada, et pandeemia jätkumisel ei ole töökorraldust võimalik kiiresti muuta, plaanis iga viies arst ning kaks viiest õest lähema aasta jooksul lahkuda töölt selles raviasutuses.

Vastajate hinnangutele tuginedes järeldasid autorid, et töötajate tervise ja motivatsiooni säilitamiseks on vajalik efektiivsemalt korraldada töötajate kaitse, parandada töökorraldust ja -kultuuri, pakkuda abi laste hoidmisel ning psühholoogilist tuge nii töötajatele kui ka nende perekondadele.

Olulise järeldusena ilmnes, et töötajad, kes hindasid, et nende tööd tunnustatakse vääriliselt, ning kes tundsid end asutusele vajalikena, kaalusid ametist loobumist oluliselt harvemini.

Refereeritud

Sinsky CA, Brown RL, Stillman MJ, Linzer M. COVID-Related stress and work intentions in a sample of US health care workers. Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes 2021;5:1165–73.