Uudised – juuli 2017

Ligi veerandil tütarlastest ja noortest naistest esinevad kerge ajutrauma järel menstruaaltsükli häired

Kerge ajutrauma (kommotsioon) tekib sagedasti sportimise ja vaba aja tegevuste korral. Seda põhjustab kukkumine või löök pähe. Kommotsiooni korral ei kujune ajus struktuurimuutusi, kuid sellele on iseloomulikud neuronaalse ja neurometaboolse funktsiooni häired. Hinnanguliselt esineb USAs kerge ajutrauma ligi 1,9 miljonil alla 18aastasel noorel aastas ja see moodustab ligi 9% kõikidest noorte spordiga seotud traumadest. On leitud, et sagedamini kujunevad kommotsioonile iseloomulikud nähud tütarlastel, võrreldes poistega on neil haigusnähud tugevamini väljendunud ja taanduvad aeglasemalt.

Kommotsiooni korral esinevad kognitiivsed häired (mäluhäire, desorientatsioon), peavalu, pearinglus, tasakaaluhäired, iiveldus. Teadvusekadu vahetult pärast traumat on lühiaegne, tavaliselt alla 1 minuti. Haigusnähud mööduvad tavaliselt kiiresti ja kergematel juhtudel meditsiiniabi ei vajata. Osal kannatanutest võivad jääda mitmesugused vaevused (asteenia, keskendumishäired, mitmesugused vegetatiivse düsfunktsiooni nähud) ka pikemaks ajaks.

USAs tehtud uuringus leiti, et ligi veerandil tütarlastest ja noortest naistest kujunevad pärast kerget ajutraumat menstruaaltsükli häired: tsükli lühenemine – alla 21 päeva, või pikenemine – üle 35 päeva, vereeritus vähem kui 3 päeva või enam kui 7 päeva. Uuriti kokku 129 tütarlast vanuses 12–21 eluaastat, neist 68 isikul diagnoositi kommotsioon ja 60 isikul oli jäsemete luude või pehmete kudede trauma. Kui neljanädalase uurimisperioodi jooksul esines kommotsiooniga tütarlastest 23%-l pärast neljakuist jälgimisperioodi kahe või enama menstruaaltsükli häire, siis ortopeedilise traumaga tütarlastest registreeriti seda tüüpi häireid vaid 5%-l.

Autorite hinnangul võivad kommotsiooni korral kujuneda hüpotalamuse-hüpofüüsi ovaariumi telje funktsionaalsed häired, mistõttu häirub östrogeeni ja progesterooni produktsioon, millega saab seletada menstruaaltsükli häireid. Arenevas tütarlapse organismis mõjutab östrogeen ka luude arengut ja muid naisele omaseid funktsioone. Seepärast soovitavad autorid kommotsiooninähtudega tütarlastel jälgida menstruaaltsükli iseloomu ja vajadusel täpsustada häirete olemust.

Refereeritud

Snook ML, Henry LC, Sanfilippo JS, Zeleznik AJ, Kontos AP. Association of concussion with abnormal menstrual patterns in adolescent and young women. JAMA Pediatrics 2017; doi 101001/jamapediatrics. 2017.1140