Uudised – november 2022

Liiga valju muusika kuulamine suurendab kuulmishäirete riski

Valjud helid kahjustavad kuulmissüsteemi sõltuvalt heli tugevusest ja sellele eksponeerituse ajast. Levinud hinnangute kohaselt on veel ohutu taluda helitaset 85 detsibelli (dB) 8 tunni vältel. Helitaseme tõusul iga 3 dB võrra väheneb poole võrra aeg seda ohutult taluda. Näiteks helitaset 100 dbB on ohutu taluda 15 min, aga 106 dB – 3,7 min.

Viimastel kümnenditel on teismeliste ja ka noorte täiskasvanute hulgas levinud komme kuulata valju muusikat kõrvaklappide või kuularite abil arvutist või nutitelefonist. Vali muusika kõlab ka noortele populaarsetes lõbustusasutustes – baarides, klubides, diskoteekides.

USA Lõuna Carolina ülikooli teadlaste koordineeritud ja Rootsi, Mehhiko ja Šveitsi uurijate osavõtul tehtud rahvusvahelistes andmebaasides 2000–2021 aastatel refereeritud kirjanduse metanalüüsi eesmärk oli selgitada, kui suur osa 12–34 aastastest inimestest on harjunud kuulama valju muusikat ,mis võib potentsiaalselt tekitada kuulmishäireid. Analüüsiti 35 uuringu andmeid, mis hõlmasid kokku 19 046 uuritavalt. Neist 17 uuringut käsitles individuaalsetest kuulamisseadmetest kuulatavat ( helitugevus kuni 105 dB) ning 18 lõbustusasutustes esitatavat muusikat (helitugevus kuni 102–104 dB). Ilmnes, et 23,8% individuaalsete kuulamisseadmete kasutajatest ning 48,2% lõbustusasustuste külastajatest on eksponeeritud liialt valjule, kuulmist kahjustavale muusikale. Autorite kalkulatsioonide kohaselt ohustavad 1,35 miljardit noort inimest maailmas kuulmishäired, kuna nad on harjunud kuulama liiga valju muusikat. Vajalik on sellealane teavituskampaania.

Refereeritud

Dillard LK, Arunda MO, Lopez-Perez L, Martinez RX, Jiménez L, Chadha S. Prevalence and global estimates of unsafe listening practices in adolescents and young adults: a systematic review and meta-analysis. BMJ Global Health 2022;7:e010501