Uudised – aprill 2023

Liigne keedusoola tarbimine soodustab ateroskleroosi kujunemist ka normaalse vererõhuga isikutel

Uuringutega on tõestatud, et liigne keedusoola tarbimine soodustab arteriaalse hüpertensiooni ja sellega seonduvalt ateroskleroosi ning erinevate kardiovaskulaarsete tüsistuste kujunemist. Vaatamata aktiivsele selgitustööle tarbivad ka arenenud maade elanikud soovitatust enam keedusoola. Tervise Arengu Instituudi andmeil tarbib soovitatud hulgas (kuni 6 g ööpäevas) soola vaid 6,5% Eestis elavatest meestest ning 28,9% naistest.

Rootsi kuue ülikoolihaigla koostöös valminud uuringus selgitati keedusoola tarbimise seost ateroskleroosi kujunemisega koronaararterites ja unearterites. Uuringusse kaasati 10 778 inimest vanuses 50–64 a, võrdselt mehi ja naisi. Nende keedusoola tarbimist hinnati ööpäevas uriiniga eritunud naatriumi hulga järgi, mis on proportsionaalne tarbitud naatriumkloriidi hulgaga. Koronaararterite seisundit hinnati kompuutertomograafilisel angiograafia (KT-AG) uuringul, kus hinnati kaltsiumisisalduse skoori arterites viies kategoorias, mispuhul suurem skoori väärtus viitas suuremale ateroskleroosi väljendusastmele. Lisaks hinnati koronaararterite ahenemise astet – valendiku ahenemist üle 50% hinnati arteri stenoosina. Ultraheliuuringul hinnati unearterite seisundit: kas aterosklerootilisi naaste ei olnud või paiknesid need unilateraalselt või bilateraalselt.

Andmete analüüsil arvutati arterite ateroskleroosi astet väljendavate muutuste šansside suhe (OR) naatriumi erituse suurenemisse iga 1000 mg võrra. Arterite ateroskleroosi näitajate väljendusaste oli lineaarses seoses eritatud naatriumi hulgaga ja ilmnes ka vaatlusalustel, kel olid vererõhuväärtused normi piires ja kel ei esinenud teadaolevaid kardiovaskulaarseid riskitegureid. Nende andmete alusel ilmneb, et liigne keedusoola tarbimine võib olla iseseisev ateroskleroosi, seega ka müokardi infarkti ning insuldi riskitegur.

Refereeritud

Wuopio J, Ling Y-T, Orho-Melander M, Engström G, Ärnlöv J. The association between sodium intake and coronary and carotid atherosclerosis in the general Swedish population. Eur Heart J https://doi.org/10.1093/ehjopen/oead024

Banach M, Surma S. Dietary salt intake and atherosclerosis: an area not fully explored. Eur Heart J Open 2023;3:oead025