Uudised – september 2015

Liigne soola tarbimine on sõltumatu rasvumise riskitegur

On rohkelt andmeid selle kohta, et liigne soola tarbimine soodustab arteriaalse hüpertensiooni kujunemist. Londoni ja Pekingi uurijate ühise uurimusega püüti selgitada liigse soola tarbimise mõju ülekaalulisuse ja rasvumise kujunemisele.

Vaatluse all olid 485 last (keskmine vanus 10 a) ja 785 täiskasvanut (keskmine vanus 49 a). Soola tarbimist hinnati Goldbergi meetodil ööpäevas uriiniga eritunud naatriumi järgi ja energia tarve arvutati 4 päeva jooksul tarbitud toiduainete hulga järgi. Rasvumist ja ülekaalulisust hinnati KMI ja vöö ümbermõõdu alusel. Üldtunnustatud soovituste järgi hinnatakse täiskasvanute ööpäevaseks vajaduseks 3,8g soola.

Uuringuandmete statistilisel töötlemisel ilmnes, et liigne soola tarbimine (iga liigne 1g ööpäevas) suurendas rasvumise riski 28% võrra lastel ja 26% võrra täiskasvanutel. Rasvumise risk ei sõltunud toiduga saadud energia hulgast, sealjuures ka suhkruga magustatud jookide tarbimisest ja seda tuleb pidada sõltumatuks rasvumise riskiteguriks.

 

Refereeritud

Ma Y, He FJ, MacGregor GA. High salt intake. Independent risk factor for obesity? Hypertension 2015;66:843-9.