Uudised – detsember 2022

Lipoproteiin A kõrgenenud tase veres suurendab oluliselt hüpertensiooniga patsientide kardiovaskulaarset riski

Lipoproteiin a (Lp(a)) on LDL-kolesterooli komponent, mille tase veres on geneetiliselt määratud ega olene eluviisist ja ei allu statiinravile. Lp(a) kõrgenenud tase veres soodustab ateroskleroosi arengut ja trombogeneesi.

USA mitmerahvuselise ateroskleroosiuuringu (MESA) käigus selgitati vere suurenenud Lp(a) sisalduse mõju kardiovaskulaarsele riskile arteriaalse hüpertensiooniga patsientidel. Seniste uuringute põhjal on hüpertensiooniga patsientidel 25% võrra suurem koronaarhaiguse risk ja 36% võrra suurem insuldirisk kui isikutel, kel vererõhk ei ole kõrgenenud. Uurimisalused (n = 6674) jaotati 4 rühma: 1) Lp(a) veres alla 50 mg/dL ja normipärane vererõhk; 2) Lp(a) üle 50 mg/dL ja normipärane vererõhk; 3) Lp(a) alla 50 ml/dl ja kõrgenenud vererõhk; 4) Lp(a) üle 50 ml/dL ja kõrgenenud vererõhk. Pea 14 aastat kestnud jälgimisperioodi vältel haigestus 890 uurimisalust koronaarhaigusesse või insulti.

Andmete analüüsil ilmnes, et 1. ja 2. rühma vaatlusaluste seas oli kardiovaskulaarseid haigestumisi vastavalt 5,2 ja 5,4 juhtu 1000 kohta. Vaadeldud haigestumiste risk oli võrreldes 1. rühma vaatlusalustega mõnevõrra suurem vaatlusaluste seas, kelle vere Lp(a) sisaldus oli normipärane, kuid vererõhk kõrgenenud (riskisuhe HR 1,66). Kardiovaskulaarse haigestumise juhte esines oluliselt sagedamini vaatlusaluste seas, kel olid vererõhk ja vere Lp(a) tase kõrgenenud (HR 2,07).

Võrreldes vaatlusalustega, kel vererõhk oli normipärane ja Lp(a) tase normis või suurenenud, oli vere Lp(a) kõrge tasemega ja kõrgenenud vererõhuga vaatlusalustel kahekordne risk haigestuda koronaarhaigusse või insulti. Vere Lp(a) kõrgenenud tase võimendab hüpertensiooniga seotud kardiovaskulaarset riski. Kirjeldatud seoste täpne patogenees vajab edasist uurimist

Refereeritud

Rikhi R, Bhatia HS, Schaich CL, et al. Association of Lp(a) (Lipoprotein[a]) and Hypertension in Primary Prevention of Cardiovascular Disease: The MESA. Hypertension, doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.20189.