Uudised – aprill 2020

Lõhna- ja maitsetaju häired COVID-19 korral

Lõhna-ja maitsetaju häired (edaspidi anosmia) esinevad paljude respiratoorsete viirushaiguste korral. Hinnanguliselt on respiratoorsed viirushaigused anosmia põhjuseks 40%-l juhtudest.

Seni kogunenud andmete põhjal esineb anosmia sagedasti ka COVID-19 haigetel. Lõuna-Korea andmeil esineb anosmia 30%-l, Saksamaa andmetel kahel kolmandikul positiivse koroonatestiga isikutest. WHO hinnangul kirjeldatakse COVID-19 haigetel sagedasti anosmiat, kuid on veel vähe andmeid, et lugeda anosmia tõestatuks COVID-19 sümptomiks.

Ühendkuningriigi kõrva-nina-kurguhaiguste assotsiatsioon (ENTUK) juhib Ühendkuningriigi meedikutele saadetud märgukirjas tähelepanu sellele, et on rohkelt andmeid anosmia esinemisest positiivse SARS CoV-2 testiga isikutel, kel ei ole teisi infektsioonile viitavaid nähtusid või need on vähe väljendunud. COVID-19 leviku piiramise eesmärgil esitatakse soovitus jätta isikud, kel on COVID-19 puhangu ajal kujunenud anosmia, 7 päevaks karantiini ka juhul, kui neil puuduvad teised haigussümptomid.

Refereeritud

Hopkins C, Kumar N. Loss of sense of smell as marker of COVID-19 infection. www.entuk.org/loss-sense-smell-marker-covid-19-infection

Jacobuccj G. Sixty seconds on anosmia. BMJ 2020;368:M1202.