Uudised – september 2020

Lõhna- ja maitsetundlikkuse häired ning COVID-19. Lõhnatundlikkus on häiritud ka muude haigusnähtude puudumise korral

Austraalia teadlaste avaldatud metaanalüüsist lõhna-ja maitsetundlikkuse häirete esinemise kohta COVID-19-sse haigestunutel ilmneb nende häirete esinemine ligi pooltel patsientidest (1).

Autorid analüüsisid andmebaasides MEDLINE, EMBASE ja preprinte avaldavas serveris MedRxiv seisuga kuni 11 mai 2020 avaldatud 24 artikli materjale, kus käsitleti lõhna- ja maitsetundlikkuse häirete (LMH) esinemist kokku 8438 COVID-19-sse haigestunul. Ilmnes, et lõhnatundlikkuse häireid kirjeldati 41%-l ja kaasnevaid maitsetundlikkuse häireid 38%-l laboratoorselt kinnitatud COVID-19 haigetest. Sealjuures oli LMH esinemissagedus meestel ja naistel sarnane ja oli vähem väljendunud vanemaealistel. LMH leiti sagedamini nende häirete objektiivsel uurimisel, patsiendid ise neid alati ei märganud. Mõnes uuringus leiti, et LMH oli ligi veerandil patsientidest COVID-19 esmaseks sümptomiks, samas jäävad need häired vähem väljendunuks haiguse raskema kulu korral. Seniste uuringute põhjal jääb ebaselgeks, kui kaua LMH-d püsivad. On kirjeldatud nende möödumist nädala pärast, aga ka kestmist 2 nädalat ja enam.

Kasutades seadet, mis võimaldab reguleerida lõhnava aine kontsentratsiooni õhus, leidsid India uurijad, et lõhnatundlikkuse häired ilmnevad ka laboratoorselt tõestatud COVID-19-sse nakatunutel, kes põevad haigust asümptomaatiliselt (2). Kontrollides lõhnatundlikkust 37 tervel isikul ja 34 haigustunnusteta COVID-19-sse nakatunul, leidsid uurijad lõhnatundlikkuse muutusi võrreldes tervete isikutega 10 lõhnaaine erinevatele kontsentratsioonidele õhus 82%-l COVID-19-sse nakatunul.

Autorid järeldavad, et lõhnatundlikkust uurides on võimalik avastada asümptomaatiliselt COVID-19 põdevaid isikuid. Uuring on avaldatud ajakirja Lancet preprindina.

Praeguseks on selge, et COVID-19 nakkuse korral esinevad lõhna- ja maitsetundlikkuse häired ilmselt juba haiguse varajases staadiumis ja ka asümptomaatilise kulu korral. Haigete uurimisel tuleb tõsist tähelepanu pöörata nende häirete esinemisele. Hilisemad uuringud peavad selgitama nende sümptomite põhjusi ja tähendust haiguse kulu ja prognoosi hindamisel.

Refereeritud

  1. Agyeman AA, Chin KL, Landersdorfer CB et al. Smell and taste dysfunction in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Prosc 2020;95:1621–31.
  2. Bhattacharjee AS, Joshi SV, Naik S, Sangle S, Abraham NM. Quantitative Assessment of Olfactory Dysfunction Accurately Detects Asymptomatic COVID-19 Carriers. Doi: 10.2139/ssrn.3622362