Uudised – jaanuar 2023

Lühike uneaeg ja halb une kvaliteet on tõsised arteriaalse hüpertensiooni riskitegurid

USA rahvatervise ja toitumise uuringu (NHANES) aastatel 2015–2018 kogutud materjalide analüüsil selgitati erinevate unehäire tüüpide seoseid arteriaalse hüpertensiooni kujunemise riskiga. Analüüsiti 7426 inimese (keskmine vanus 48 eluaastat, 51,8% olid naised) andmeid. Arteriaalne hüpertensioon (süstoolne vererõhk 140 mm Hg või kõrgem või diastoolne vererõhk 90 mm Hg või kõrgem) esines 32,8%-l osalejatest. Andmed une pikkuse kohta (optimaalne 7–9 tundi ööpäevas), insomnianähtude, päevase unisuse, uneapnoe ilmingute või norskamise esinemise kohta koguti osalejaid küsitledes.

Andmete analüüsil ilmnes, et unehäirete eri tüübid mõjutasid erinevalt hüpertensiooni riski. Insomnianähtude esinemise korral suurenes risk 53% võrra, une pikkus alla 7 tunni ööpäevas suurendas riski 25% võrra, norskamise/uneapnoe nähtude esinemine – 33% ja päevase liigse unisuse esinemine – 17% võrra. Kahe või enama unehäire koosesinemisel oli hüpertensiooni risk oluliselt suurem ning häireteta optimaalse pikkusega une korral oluliselt väiksem.

Autorite hinnangul tuleks arteriaalse hüpertensiooni raviotsuste tegemisel kindlasti hinnata une pikkust ja kvaliteeti ning nende häireid eluviisi ja raviga korrigeerida.

Refereeritud

Li C, Shang S, Liang W. Sleep and risk of hypertension in general American adults: the National Health and Nutrition Examination Surveys (2015-2018). J Hypertens 2023;41:63–73.