Uudised – november 2022

Lühike uneaeg teismeeas soodustab ülekaalu/rasvumise kujunemist

Euroopa Kardioloogiaühing (EKÜ) tutvustas veebiajakirjas Medicalexpress oma 2022. aasta kongressil 26.–29. augustil Barcelonas ette kantud uuringut une pikkuse kardiometaboolsest mõjust noorukitele.

Uuringus, mis valmis Hispaanias kardiovaskulaarsete uuringute riiklikus keskuses Madridis, oli vaatluse all 1229 noorukit (võrdselt poisse ja tütarlapsi), keda jälgiti alates 12. eluaastast. Neil mõõdeti 12., 14. ja 16. eluaastal 7 järgneval päeval uneaja pikkus, kehamassiindeks (KMI) ja metaboolsele sündroomile viitavad tunnused: vööümbermõõt, arteriaalne vererõhk, glükoosi ja lipiidide sisaldus veres. Uneaja pikkust ööpäevas hinnati järgmiselt: liiga lühike – alla 7 tunni; lühike – 7–8 tundi; optimaalne – 8 tundi ja enam.

Optimaalse pikkusega une – ööpäevas 8 tundi ja enam – magasid 12aastastest uuritutest vaid 34%, 14aastastest 23% ja 16aastastest 19%. Ilmnes kindel seos: optimaalsest lühema uneajaga vaatlusaluste seas oli enam ülekaalulisi ja rasvunuid ning see oli sõltuv uneaja pikkusest. Näiteks oli 14aastaste teismeliste hulgas, kes magasid 7–8 tundi ööpäevas, rasvunuid/ülekaalulisi 29%, ning nende hulgas, kes magasid alla 7 tunni, oli liigne kehakaal 72%-l.

Sarnaselt olid ka optimaalsest lühema uneaja korral enam väljendunud metaboolsele sündroomile viitavad näitajad. Optimaalse uneajaga teismelistel oli võrreldes liiga lühikese või lühikese uneajaga eakaaslastega ka une kvaliteet parem. Poistel ilmnes tendents magada lühemat aega.

Uuringu andmeil on optimaalsest lühem uneaeg dieedi iseärasustest ja füüsilisest aktiivsusest sõltumatu, iseseisev ülekaalulu ja rasvumise riskitegur. Autorite arvates peaks ka koolis lastele tutvustama tervislikke uneharjumusi.

Refereeritud

European Society of Cardiology. Insufficient sleep in teenagers is associated with overweight and obesity. https://medicalxpress.com/news/2022-08-insufficient-teenagers-overweight-obesity.html.